Патологическая анатомия / Педиатрия / Патологическая физиология / Оториноларингология / Организация системы здравоохранения / Онкология / Неврология и нейрохирургия / Наследственные, генные болезни / Кожные и венерические болезни / История медицины / Инфекционные заболевания / Иммунология и аллергология / Гематология / Валеология / Интенсивная терапия, анестезиология и реанимация, первая помощь / Гигиена и санэпидконтроль / Кардиология / Ветеринария / Вирусология / Внутренние болезни / Акушерство и гинекология Բժշկական պարազիտաբանություն / Պաթոլոգիական անատոմիա / Պեդիատիվ / Պաթոլոգիական ֆիզիոլոգիա / Օտարերանգագիտություն / Առողջության համակարգի կազմակերպում / Ուռուցքաբանություն / Նյարդաբանություն եւ նյարդավիրաբուժություն / ժառանգական, գենային հիվանդություններ / մաշկ եւ սեռական ճանապարհով փոխանցվող հիվանդություններ / բժշկության պատմություն / վարակիչ հիվանդություններ / իմունաբանություն եւ ալերգոլոգիա / հեմատոլոգիա / վալեոլոգիա / ինտենսիվ թերապիա, Անեսթեզիոլոգիա եւ վերակենդանացում, Առաջին օգնություն / Հիգիենա եւ սանիտարահամաճարակային վերահսկողություն / Սրտաբանություն / Անասնաբուժություն / Վիրոլոգիա / Ներքին հիվանդություններ / Մանկաբարձություն եւ գինեկոլոգիա
Գլխավոր էջ
Ծրագրի մասին
Բժշկության նորություններ
Հեղինակներին
Բժշկության վրա լիցենզավորված գրքեր
Բժշկություն

ԲԺՇԿԱԿԱՆ

Բժշկական պարազիտաբանություն
Գaponով Ս.Պ. Պարազիտային աճուկներ 2005 թ
Վերապատրաստման ձեռնարկը զբաղվում է պարազիտային ծագում ունեցողների կառուցվածքով, կենսաբանությամբ եւ կյանքի ցիկլով: Ընդգծվում են մակաբույծի, միջատների եւ մոծակների մորֆոլոգիայի եւ ֆիզիոլոգիայի հարմարվողական հատկությունները: Պարազիտիզմի հիմնական ձեւերն են եւ դրանց ձեւավորման հնարավոր ձեւերը: Առանձնահատուկ ուշադրություն է հատկացվում արյունատար անոթային հիվանդությունների `վարակների եւ ներխուժումների պաթոգենների կրողներին, ինչպես նաեւ ամենակարեւոր բնական կլիմայական հիվանդությունների շրջանառության ուղիներին: Ձեռնարկը նախատեսված է բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների կենսաբանական ֆակուլտետների ուսանողների համար: Առաջարկվում է օգտագործել «Պարազիտաբանություն», «Բժշկական եւ անասնաբուժական կենդանաբանություն», «Arachnoentomology» դասընթացներում
Անտոնով Մ.Մ. Հյուսվածքային helmthiasis մեծահասակների եւ երեխաների (էպիդեմիոլոգիա, կլինիկա, ախտորոշում, բուժում, կանխարգելում) 2004 թ
Մեթոդական հանձնարարականներ: Ներածություն Էթիոլոգիա: Համաճարակի գործընթացի առանձնահատկությունները: Հյուսվածքների հելմինթացիաների իմունոպաթոգենեզ: Հյուսվածքների հելմինթացիաների որոշակի տեսակների կլինիկական եւ էպիդեմիոլոգիական բնութագրեր: Toksokaroz. Տրիխինոզ Էխինոկոկկոզ: Cysticercosis. Հյուսվածքային հելմինտիասի լաբորատոր ախտորոշում: Գործիքային ախտորոշման մեթոդներ: Դիֆերենցիալ ախտորոշում: Հյուսվածքների հելմինտի վարակների բուժում: Դիսպանսերի դիտում: Կանխարգելում:
Գaponով Ս.Պ. Պարազիտային պաշտպանություն 2003 թ
Վերապատրաստման ձեռնարկը զբաղվում է կենդանիների եւ մարդկանց ամենապարզ, մակաբուծական կառուցվածքի եւ կյանքի ցիկլերի հետ: Ձեռնարկը նախատեսված է Ռուսաստանի բուհերի կենսաբանական ֆակուլտետների ուսանողների համար: «Պարազիտաբանություն», «պրոտոզոալ հիվանդություններ», «բժշկական կենդանաբանություն», «պրոտոզoolաբանություն» դասընթացներում օգտագործելու համար:
Դասախոսություն Տախտակներ 2000 թ
Ընդհանուր բնութագրեր: Անզգայացնող (բուլղարական) շղթա, տիեզերական սիգինատուս: Զինված (խոզի ցեղ) շղթա, տենական սոլյուշ: Cysticercosis. Դորֆի ժապավեն, Hymenolepis հայրը: Echinococcus, Echinococcus granulosus: Alveococcus, Alveococcus multilocularis. Lentz լայն, Diphyllobothrium latum: Sparganosis.
Գարեջուր Ս.Ա. Տեսական պարազիտաբանությունը, ինչպես հասկանալ այն, ինչն ընդգրկված է իր առաջադրանքներում: 2000 թ
Նյութը քննարկվել է Ռուսաստանի գիտությունների ակադեմիայի Կենսաբանական գիտությունների բաժնի կենսաբանական ռեսուրսների ընդհանուր կենսաբանության, էկոլոգիայի եւ ռացիոնալ օգտագործման խնդիրների վերաբերյալ երկու տեսական սեմինարներում: Խոսելով տեսական պարազիտաբանության մասին, պետք է սկսեն պառակտման հիմնական հասկացությունները եւ պոստուլացիայից, որ կոնկրետ պարազիտոլոգիական տեսությունների սինթեզը, ի վերջո, պետք է հանգեցնի հատուկ գիտական ​​ուղղության ստեղծմանը ¾ տեսական պարազիտաբանության:
Դիտել բոլոր դասագրքերը ` բժշկական պարազիտաբանություն
Պաթոլոգիական անատոմիա
Շալյագա Ի.Ֆ., Մարտեմյանովա Լ., Թուրченко С.Ю. Պաթոլոգիական ախտորոշում: Ախտորոշման անհամապատասխանությունները եւ դրանց վերլուծությունը 2012 թ
Ուսումնամեթոդական ձեռնարկի նպատակն է բացահայտել ժամանակակից մակարդակներում ախտորոշման եւ դրանց կառուցվածքի ձեւավորման խնդիրները, ախտորոշման եւ դրանց պատճառների անհամապատասխանությունների կատեգորիայի ասպեկտները տիրապետելու, ինչպես նաեւ «յատրոջային պաթոլոգիա» հայեցակարգի էությունը: Ներկայացվում են պաթոանատոմիական ախտորոշման, ախտորոշման անհամապատասխանությունների եւ գործնական վերապատրաստման վերլուծության վերաբերյալ առաջարկությունները: Նախատեսվում է բժշկական համալսարանների բժշկական ֆակուլտետի 5, 6 դասարանների ուսանողներ, բժշկական պրակտիկանտներ, պաթոլոգներ եւ այլ մասնագիտությունների բժիշկներ:
Մեթոդական ձեռնարկ Բժշկական եւ մանկաբուժական ֆակուլտետների պաթոլոգիայի թեստեր 2011 թ
Վնաս. Տրոֆիզմի բջջային եւ արտերկրյա մեխանիզմները: Դիստրոֆիա: Պարենշիմիայի եւ ստոմալ-անոթային դիստրոֆիայի զարգացման ընդհանուր ձեւերը: Խառը դիստրոֆիա: Դասակարգում: Ընդհանուր զարգացման նախադրյալներ: Նեկրոզիս: Կլինիկական եւ մորֆոլոգիական առանձնահատկությունները: Շրջանառու խանգարումներ: Սուր եւ խրոնիկ սրտի անբավարարության մորֆոլոգիա: Thromboembolic սինդրոմը: DIC սինդրոմը: Բորբոքում: Էությունը, զարգացումը: Բորբոքային արձագանքի կինետիկայի մորֆոլոգիան: Դասակարգում: Արտահայտիչ բորբոքում: Կլինիկական եւ մորֆոլոգիական առանձնահատկությունները: Արդյունավետ բորբոքում: Գրանուլոմատոզ Իմունոպաթոլոգիական գործընթացներ: Autoimmunization- ը: Հիպսերգեզենսության ռեակցիաների մորֆոլոգիան: Հարմարման եւ փոխհատուցման գործընթացները: Վերածնում: Ընդհանուր դրույթներ: Վերականգնում եւ պաթոլոգիական վերականգնում: Շագանակներ: Histo- ի եւ morphogenesis է ուռուցքների. Դասակարգման սկզբունքներ: Սարկոմա: Քաղցկեղ Արյան համակարգի հիվանդություններ: Հեմոբլտոզ:
Չերնոբայ Գ.Ն., Սիդորովա ՕԴ, Իվանով Ա.Վ. Սեմինար մասնավոր պաթոլոգիական անատոմիայի ընթացքի վերաբերյալ 2010 թ
Ուսուցիչը բացահայտում է դասի թեմաների դրդապատճառները, նպատակները եւ խնդիրները, ներկայացնում է դասի հարցաթերթերի ցանկը եւ դասընթացի ուսուցողական քարտը ուսումնական տարրերը ինքնուրույն ուսումնասիրելու համար գործող ալգորիթմով: Առաջարկվում են իրավիճակային առաջադրանքներ եւ փորձարկման առաջադրանքներ նախնական եւ վերջնական մակարդակի վերահսկման համար: Ուսանողների դասագիրքը կազմվել է ըստ մասնագիտացված պետական ​​կրթական ստանդարտի `06010165 - Ընդհանուր բժշկություն, 06010365 - մանկաբուժություն եւ 06010465 - բժշկական եւ կանխարգելիչ խնամք, հաշվի առնելով կարգապահության ծրագիրը եւ ուսանողական տիրապետման իրավասությունների մակարդակը:
Տարանիա Տ.Ս., Կլիմաչեւ Վ.Վ., Լեպիլով Ա.Վ. Պաթոլոգիական անատոմիական թեստեր 2009 թ
Այս թեստային առաջադրանքի նպատակն է հեշտացնել ինքնակազմակերպման գործընթացը եւ բարձրացնել ուսանողական տեսական եւ գործնական վերապատրաստման արդյունավետության մակարդակը պաթոլոգիական անատոմիայում գործնական վարժությունների համար: Թեստային առաջադրանքները հիմնված են «Պրոֆեսորների պաթոլոգիական անատոմիայի կարգի մոտավոր ծրագրին մասնագիտությունների համար. 04100 - բժշկական օգնություն, 04200 - մանկաբուժություն, 04300 - բժշկական եւ կանխարգելիչ խնամք, Մոսկվա, 2002»: Թեստային առաջադրանքները կազմակերպվում են դասերի քանակով եւ ընդգրկում ընդհանուր եւ մասնավոր պաթոլոգիական անատոմիայի բաժինները, որոնք սովորաբար համապատասխանաբար 5 եւ 6 կիսամյակներում ուսումնասիրվում են: Մենք առաջարկում ենք ձեզ թեստային առաջադրանքներ, որոնցում կարող են լինել մեկ, երկու, երեք եւ ավելի ճիշտ պատասխաններ: Այլ ձեւերով առաջադրանքների համար ընթանում են այնտեղ կատարված հրահանգներին համապատասխան: Յուրաքանչյուր թեմայի վերջում տրվում են ճիշտ հարցադրումներ տրված հարցերին, որոնք կնպաստեն դասերի նախապատրաստմանը:
Պլոտնիկովա Ն., Քիմայկին Ս.Պ., Խարիտոնով Ս.Վ. Ընդհանուր եւ մասնավոր պաթոլոգիական անատոմիա 2009 թ
Պաթոլոգիական անատոմիայի վերաբերյալ գործնական վարժությունների դասագիրքը պարունակում է ուսումնասիրվող թեմաների հիմնական հարցերի համառոտ նկարագրությունը, ուսուցման տարրերը ցուցադրող մանրաշինարարական ծրագրերի մանրամասն նկարագրությունը, ուսումնասիրության համար առաջարկվող մակրոտնտեսական ծրագրերի ցանկը, վերահսկման հարցերը եւ յուրաքանչյուր թեմայի իրավիճակային առաջադրանքները: Նախատեսված է բժշկական ֆակուլտետի բժշկական եւ մանկաբուժական բաժանմունքների III-IV դասարանների աշակերտների համար:
Դիտեք բոլոր կարգապահական դասագրքերը ` պաթոլոգիական անատոմիա
Մանկաբուժություն
Մայրական կրծքով սնուցման աջակցման խումբը Սամարայում Կրծքով կերակրելով ամենակարեւոր խնդիրները 2014 թ
Երեխայի հոգեբանական բարեկեցությունը եւ կրծքով կերակրումը: Կերակրման պատրաստում: Կերեք պահանջարկի երեխա: Ինչ է դա: Կերակրման կազմակերպում. Պահանջարկի սնուցում, ռիթմեր: Եվ մենք կերակրում էինք յուրաքանչյուր 45 րոպե ... ծննդօգնության կազմակերպումը ծննդատանը: Կեսարիայից հետո կրծքով կերակրման կազմակերպումը: Առաջին հարցերը հիվանդանոցում կրծքով կերակրելու մասին: Երեխայի կրծքով կերակրման հիմնական կանոնները: Համապատասխանաբար ԱՀԿ / UNICEF առաջարկություններ: Կրծքով կերակրման հիմնական կանոնները (մանրամասն): Երեխայի պատշաճ կցումը կրծքավանդակի մեջ: Ինչ է դա: Կերակրեք կրծքավանդակը հարմարավետորեն: Ասիմետրիկ կիրառություն. Օգտագործողի ուղեցույց: Ասիմետրիկ կրծքի բռնելով: Մի փոքր ավելին, երեխայի կրծքավանդակին ճիշտ կցվածքի մասին: Կատարեք հարմարավետություն: Սնուցում կերակրելու համար: Սնուցումը պայքարում է: Մայր + երեխա: Զրույց հմտություններ մի զույգի մեջ: Ձեր հարցերը կրծքով կերակրման եւ երեխայի խնամքի մասին եւ դրանց պատասխանները: Սնուցման խնամքի մայրեր: Նախապաշարմունքներ մաստիտի մասին: Լակտացիայի ճգնաժամեր: Եվ ձեր կաթը փախչում է: (Արդյոք ժամանակակից մայրերը իսկապես պակասում են կրծքի կաթը) Ինչպես բարձրացնել կաթը: Ես հիվանդ եմ, բայց կերակրում եմ: Ինչպես պարզել, որ ձեր բժիշկը չի աջակցում կրծքով կերակրողին: Կրծքավանդակը եւ կեղծանունը: Կրծքագեղձի հրաժարում. Երեխա `ոչ
Պավլովա Ն.Վ. Հիվանդանոցի մանկաբուժություն: Դասախոսություններ 2012 թ
Ձեր ուշադրությանը ներկայացված դասախոսությունների ամփոփագիրը նախատեսված է բժշկական համալսարանների ուսանողներին քննություններ հանձնելու համար: Գիրքը ներառում է հիվանդանոցի մանկաբուժության դասախոսությունների ամբողջական դասընթաց, մատչելի լեզվով գրված եւ անպայման օգնական կլինի նրանց համար, ովքեր ցանկանում են արագ նախապատրաստվել քննությանը եւ հաջողությամբ անցնել:
Մեթոդական զարգացում Մանկական հիվանդությունների սինդրոմային ախտորոշում 2012 թ
Վերապատրաստման ձեռնարկը հակիրճ ներկայացնում է 44 նոսոլոգիայի ախտորոշիչ չափանիշները: Սուր բրոնխիտ: Բրոնխիոլիտ. Սուր թոքաբորբ: Քրոնիկ թոքաբորբ: Բրոնխիալ ասթմա, պարոքսիմմիկ ժամանակաշրջան: Ռախիտ Հիպերվիտամինոզ D. Սպազմոֆիլիա: Արտահայտիչ-կաթարային դիաթեզ: Լիմֆոհիպոպլաստիկ դիաթեզ. Neuro-arthritic diathesis. Merulonephritis. Պիելոնեֆրիտ. Սուր բջիջների ձախողում: Քրոնիկ երիկամային թերություն: Հեմոլիտ անեմիա: Լեյկեմիա Անբավարար անեմիա: Հիպոպլաստիկ անեմիա: Հեմոֆիլիա: Թրոմբոցիտոպենիկ purpura (Verlgof հիվանդություն): Հեմոռագիկ vasculitis. Կիսել-Ջոնս-Նեստերովի ռեւմատիզմը: Վարակիչ ալերգիկ իմոարդիդը: Թունավոր - վարակային սրտաբանություն ... ...
Էդ. պրոֆեսոր T.A. Նագաեւան Առողջ եւ հիվանդ երեխաների հետազոտության ուղեցույցներ 2011 թ
2-րդ դասարանում վերանայված եւ ընդլայնված դասագրքի հրատարակումը համակարգված ձեւով սահմանեց երեխայի օբյեկտիվ կարգավիճակի ուսումնասիրման մեթոդները, նշեցին տարբեր մեթոդների կիրառման հաջորդականությունը, հաշվի առնելով ստանդարտները, տարբեր մարմինների եւ համակարգերի ուսումնասիրության արձանագրությունները: Ձեռնարկը նախատեսված է բժշկական համալսարանների մանկաբուժական ֆակուլտետի ուսանողների համար:
«Այազան» բժշկական քոլեջ Մանկաբուժության կարճ դասընթաց 2010 թ
Երեխաների կանխարգելիչ եւ բուժիչ խնամքի կազմակերպում: Մանկության ժամանակաշրջանները եւ դրանց բնութագրերը: Երեխայի զարգացման անտրոպոմետրիկ ցուցանիշները: Տարածաշրջանային մանկաբույժի աշխատանքում հայտնաբերված առաջնային բժշկական փաստաթղթերի ձեւերի ցանկը: Նորածին երեխան եւ խնամք նրան: Նորածինների հովանավորչություն: Նախաձեռնող երեխան եւ խնամք նրա համար: Կոշտ եւ ֆիզիկական կրթություն: Նորածինների հիվանդությունները:
Դիտել բոլոր դասընթացի դասագրքերը ` մանկաբուժություն
Պաթոլոգիական ֆիզիոլոգիա
Ա.Վ. Պասեչնիկ, Է.Գ. Մոիսեա, Վ.Ա. Ֆրոլով, Գ. Դրազդովան Բորբոքում եւ փոխաբերական խանգարումներ 2011 թ
Բորբոքային պարբերական հիվանդությունների բուժումը նվազեցնում է այնպիսի սրտանոթային ռիսկի գործոնների մակարդակները, ինչպիսիք են C- ռեակտիվ սպիտակուցը եւ ֆիբրինոգին, ամերիկյան գիտնականները հայտնաբերել են: Սա հերթական ապացույցն է պարբերական հիվանդությունների եւ սրտանոթային պաթոլոգիայի կապի մասին: C-reactive protein (CRP) եւ fibrinogen են սուր ֆազային սպիտակուցներ եւ համակարգի բորբոքման մարկերներ:

Ինչպես հայտնում է ատամնաբույժների միջազգային ասոցիացիայի (Հոնոլուլու, Հավայի, ԱՄՆ) 82-րդ ընդհանուր նստաշրջանում, համալիր բուժումը հանգեցրեց CRP- ի (առնվազն 3 մգ / լ) եւ ֆիբրինոգենի (առնվազն 3 գ / լ) սկզբում բարձր մակարդակի կոնցենտրացիաների զգալի նվազմանը: CRP- ի եւ ֆիբրինոգենի կոնցենտրացիան նվազեց 9 ամսվա ընթացքում միայն մեխանիկական բուժմամբ, իսկ 6 ամսվա ընթացքում `հակաբակտերիալ դեղամիջոցի լրացուցիչ դեղատոմսով (p <0.05):

Այսպիսով, բարձր CRP մակարդակ ունեցող հիվանդների շրջանում, տեղական հակաբիոտիկ թերապիայի հետ համատեղ ատամնաբուժական մանրէների հեռացումը նվազեցրեց CRP- ի կոնցենտրացիան `ցածր սրտանոթային ռիսկի բնորոշ ցուցանիշների համար:

Այսօր մենք եւ շատ այլ հեղինակներ բարդ թերապիայի հետեւանքները զարգացնում են այլ բորբոքային մարկերների `ցիտոկինների մակարդակներում, այդ թվում, մաշկային պրոաթոգենային պարամետրերի ազդեցությունը:

Բժշկական ֆակուլտետի ուսանողներ, կլինիկական բժիշկներ եւ ասպիրանտներ, «Դիետոլոգիա», «Ընդհանուր բժշկություն»,
Մեթոդական ձեռնարկ Հիպոկսիա 2010 թ
Հայեցակարգի սահմանումը, հիպոքսիայի տեսակները: Հիպոքսիայի տարբեր տեսակների էիթոլոգիա եւ պաթոգենեզիա: Փոխհատուցման-հարմարվողական ռեակցիաները: Հիմնական ֆիզիոլոգիական գործառույթների եւ նյութափոխանակության խախտումներ: Հիպոքսիկ նեկրոբիոզի մեխանիզմները: ԴԻՍԱՐԲԻԶՄ. Հիպոքսիայի եւ անհամապատասխանության հարմարվողականություն
Մեթոդական ձեռնարկ Էնդոկրին համակարգի պաթոլոգիական ֆիզիոլոգիան 2010 թ
Էնդոկրին համակարգի ընդհանուր բնութագրեր: Էնդոկրինային խանգարումների հիմնական դրսեւորումները: Էնդոկրին պաթոլոգիայի հիմնական էիթոլոգիական գործոնները եւ պաթոգենիկ մեխանիզմները: Էնդոկրին ֆունկցիայի կարգավորման կենտրոնական մեխանիզմների խանգարումը (կենտրոնական վնասների մակարդակ): Վեգետատիվ գործառույթների կենտրոնական կարգավորման ուղիները: Պալարային պրոցեսներ գեղձի մեջ: Հորմոնալ ակտիվության խանգարումների ծայրամասային (լրացուցիչ) մեխանիզմներ: Ներհիվանդանոցային էնդոկրինոպաթիա: Փոխհատուցողական-հարմարվողական մեխանիզմներ: Էնդոկրին հիվանդությունների դերը ոչ էնդոկրին հիվանդությունների պաթոգենեզում: Էնդոկրին խանգարումների բուժման եւ կանխարգելման սկզբունքները:
Լեոնովա Է.Վ. Չանտուրիա Ա.Վ. Վիզմոնտ Ֆ. Արյան համակարգի պաթոլոգիական ֆիզիոլոգիան 2009 թ
Արյան չափազանց բարդ է, հատկապես կենսական համակարգը, որը մեծապես որոշում է օրգանիզմի ամբողջականությունը: Որեւէ մասնագիտության բժիշկի համար անհրաժեշտ է իմանալ գեմետոլոգիայի հիմունքները: Բժիշկի համար արյան անբավարարության պաթոֆիզիոլոգիական ասպեկտները անհրաժեշտ են: Այս հարցը նվիրված է այս ձեռնարկին: Այն ներառում է ընթացիկ տեղեկատվություն մասին արյան, խախտման erythro- գործընթացների, leukopenia, trombotsitopoeza ախտաբանության Հեմոստազի-antigemostaza ստանդարտ ձեւերի եւ ռեակտիվ փոփոխությունների է erythrocyte համակարգում, սպիտակ արյան բջիջների, թրոմբոցիտների, Հեմոստազի, antigemostaza, ինչպես նաեւ հարցերի հետ կապված ավանդույթները, պաթոգենեզի, փոփոխությունների արյունը ամենատարածված տեսակներով անեմիայի, erythrocytosis, leukemia, hemostasiopathy.

Այս ձեռնարկի հրատարակման նպատակահարմարությունը պայմանավորված է հեմատոլոգիայի արագ զարգացմամբ, այն հարստացնելով նոր ձեռքբերումներով եւ գաղափարներով, որոնք գրեթե չեն արտացոլվել կրթական գրականության մեջ, դրանք ներկայացնելով ուսանողների համար հասանելի ձեւով:

Ուսումնասիրության նպատակը erythro, leuco-, thrombocytopoiesis, hemostasis-antihemostase պրոցեսների անկման պատճառները եւ մեխանիզմները ուսումնասիրելը. արյան բջիջներում բնորոշ փոփոխություններ, էյիոլոգիա, տարբեր տիպի անեմիայի պաթոգենեզ, էիթրոցիտոզ, լեյկոզ, հեմոստասիոպաթիա; փոփոխություններ արյան պատկերը:

Դասերի խնդիրները `ուսանողը պետք է ......
Մեթոդական ձեռնարկ Արտաքին շնչառության պաթոլոգիա 2009 թ
Շնչառության կարգավորում: Շնչառական կենտրոնի դիսֆունկցիան: DC գործունեության խախտման ձեւեր: Թոքերի գազի փոխանակման գործառույթի բնորոշ խախտումները: Ալվեոլային օդափոխության խախտում: Հիպվանտենսացիոն խանգարումների տեսակները: Օդափոխության եւ պերֆուսի փոխհարաբերությունների խախտումներ: Թոքերի ցածր ջերմաստիճանների խաթարումը: Շնչառության պաթոլոգիական տեսակները: Շնչառության տերմինալները: Dissociated շնչառություն: Շնչառության շեղումը: Էթիոլոգիան, պաթոգենեզը, հազի հետեւանքները: Արտաքին շնչառության բացակայություն:
Դիտել բոլոր դասընթացի դասագրքերը. Պաթոլոգիական ֆիզիոլոգիա
Օտարիտարինգոլոգիա
O.A. Կոլենչուկովա, Ս.Վ. Սմիրնովա, Ա.Ա. Սավչենկոն Կրծքագեղձի եւ ռինոսինուսիտի միկրոբիոկենոզը 2011 թ
Մենագրությունը նվիրված է օտարիլինգինգի, մանրէաբանության եւ իմունոլոգիայի առկա խնդիրների: Ռնգային մուկոզայի միկրոբիոկենոզի խնդիրները համարվում են կախված `ռինոսինուսիտի էթիայի եւ պաթոգենեզից: Հաստատված են ռինոսինուսիտի (ալերգիկ եւ պսեւդո-ալերգիկ գենեզի) տարբեր պաթոգենետիկ ձեւերի քթի մկան թաղանթի միկրոկենսիզի առանձնահատկությունները: Կարեւորը տեղադրված է մոլիբդենի եւ բակտերիալ ռինոզինուսիտի մանրէաբանական ֆլորայի առանձնահատկությունների վրա: Ռինոսինուսիտով ռնգային մուկոզայի մանրէաբանական լանդշաֆտի բնութագիրը տրվում է կախված ալերգիկ բորբոքման առաջացման իմունոֆաթոլոգիական հիմքի վրա:

Գիրքը նախատեսված է բակտերիոլոգների, մանրէաբանների, օտոլարինգոլոգների, ալերգոլոգների, իմունոլոգների, բժշկական համալսարանների բակալավրի եւ ասպիրանտների համար:
Shpargalga Պատասխաններ տառապող բժիշկների վերաբերյալ 2010 թ
Դիմորդների քննությունների համար պատասխանատու ատամնաբուժության ֆակուլտետի 4 դասընթաց SPBGMU նրանց: Ադադ. I.P.Pavlov.44 հարցեր

Ընդհանուր հարցեր եւ ԼՕՌ օրգանների հետազոտության մեթոդներ: ԼՕՌ օրգանների կլինիկական անատոմիա եւ ֆիզիոլոգիա: Ականջի պաթոլոգիան: Վերին շնչառական համակարգի արյունահոսություն:
Ստանդարտներ ԼՕՌ հիվանդությունների ախտորոշում եւ բուժում 2009 թ
Ստորեւ հիվանդությունների ախտորոշման եւ բուժման ստանդարտներ. Սուր նազոֆարինգիտ Սուր ֆարինգիտ Streptococcal pharyngitis Սուր վարակվածություն, որը առաջանում է այլ որոշակի պաթոգենների կողմից Անճշտված սուր ֆարինգիտ Սուր տոնզիլիտ (տոնզիլիտ): Streptococcal tonsillitis Քրոնիկ տոնզիլիտ Հյուսվածքների հիպերտոֆիա Ադենոիդների հիպերտոֆիա Սուր տոնզիլիտ, որը առաջացել է այլ ...
Քննությունը Լսողական կորուստ Դասակարգում: Կլինիկա 2008 թ
Լսողության կորստի հասկացություն: Լսողության կորուստների տեսակները: Լսողության կորստի պատճառները: Լսողության կորստի նշանները: Բուժում լսողության կորստի համար: Լսողության կորստի կանխարգելում:
Քոչկին Ռ.Վ. Impedance Audiometry- ը 2006 թ
Լսողության ուսումնասիրման մեթոդները, որոնք հիմնված են սենսացիաների սուբյեկտների կողմից, որոնք առաջանում են ձայնային ազդանշաններ (սուբյեկտիվ աուդիոմետրիկա), կլինեն իրավաբանորեն գերիշխող կլինիկայում: Փաստորեն, դրանք psychoacoustic թեստեր են: Սենսացիայի առանձնահատկությունների մեջ է, որ լսողության տարբեր ասպեկտների եւ դրսեւորումների ուսումնասիրության անվերջ հնարավորությունները թաքնված են: Այնուամենայնիվ, կան մի շարք իրավիճակներ, որոնց դեպքում սուբյեկտիվ ցուցանիշների օգտագործումը հնարավոր չէ կամ անցանկալի: Մասնավորապես, օբյեկտիվ մեթոդները հատուկ նշանակություն են ունենում երեխաների լսողության ուսումնասիրման, ուսումնասիրված մտավոր զարգացման անբավարարության դեպքերում, տարբեր հիվանդությունների եւ վնասվածքների հետեւանքով գիտակցության խախտման դեպքում: Ռազմական, աշխատանքային եւ դատաբժշկական փորձաքննության ընթացքում հաճախ անհրաժեշտ է նաեւ օբյեկտիվ գնահատել լսողական գործառույթի վիճակը `առանց գործընթացին մասնակցելու: «Իմպեեդանսի ձայնամետրաժը» այս գիրքը պատմում է լսողության օբյեկտիվ գնահատման մեթոդներից մեկի մասին, որը վերջերս ստացել է կլինիկական աուդիոլոգիայի տարածված օգտագործումը `ակուստիկ իմպեեդանսի չափումը` միջին ականջի ակուստիկ թուլության չափումը:
Դիտել բոլոր դասընթացի դասագրքերը. Օտորինոլարինգոլոգիա
Առողջության համակարգի կազմակերպում
Շտաբ ՌԴ-ի առողջապահության ոլորտում PR-ծառայությունների զարգացում եւ գործունեություն 2012 թ
Բովանդակություն

Ներածություն

"Ռուսաստանի Դաշնության առողջապահության բնագավառում" Հասարակայնության հետ կապերի ծառայությունների զարգացում "

«Ռուսաստանի Դաշնության առողջապահական համակարգում PR- ի պրակտիկ իրականացումը»

«Առողջության տեղեկատվական համակարգերի եւ տեխնոլոգիաների դերը»

Եզրակացություն

Ցանկը օգտագործվում է գրելու էսսե գրականությունը
Դասընթացի աշխատանքը Բժշկական ծառայությունների սպառողների ձեւավորման պահվածքը պահանջարկի ազդեցության տակ 2012 թ
Ներկայումս առողջապահության ոլորտում մարքեթինգն իր մանկության մեջ է: Սա էվոլյուցիոն զարգացման դժվար ճանապարհ է, հաղթահարելով բազմաթիվ դժվարություններ եւ հակասություններ, փորձի կուտակում: Եվ որքան շուտ, դրական փորձը դառնում է բժիշկներին, առողջապահական հաստատությունների ղեկավարներին, այնքան ավելի հաջող կլինի հաղթահարել հասարակության կարեւորագույն արժեքի `մարդկանց առողջության հետ կապված դժվարությունները եւ լուրջ թերությունները:
Քննությունը Կազմակերպությունը, կարգավորումը եւ վարձատրությունը առողջապահական ձեռնարկությունում 2012 թ
Կազմակերպությունը, կարգավորումը եւ վարձատրությունը առողջապահական ձեռնարկությունում: Գրասենյակային տեխնիկա: Ծառայության աշխատատեղեր: Սկզբունքները: Կանոնակարգերը Կազմակերպական վերլուծություն: Աշխատանքի բաժանումը առողջապահական հաստատություններում: Փոխհատուցման վճարման տեսակները: Փոխհատուցման վճարների տեսակների ցանկը: Առողջապահական հաստատություններում անձնակազմի տեղաշարժի վերլուծությունը հետեւյալ տվյալների `անձնակազմի վիճակ: Բժշկական հաստատություններում աշխատող բուժքույրերի միջին թիվը, մարդիկ: Առողջապահական հաստատություններում աշխատող բուժքույրական անձնակազմը, ներառյալ `սեփական խնդրանքով, մարդիկ: Ընդունված է տարվա ընթացքում հիվանդանոցներում: Տարվա ընթացքում հիվանդանոցներում աշխատող մարդկանց թիվը, հավանաբար: Ընդունման շրջանառության գործակիցը: Պարտավորության շրջանառության շրջանառությունը: Արդյունավետության գործակից: Անձնակազմի կայունության գործակիցը
Քննությունների պատասխաններ Առողջապահության եւ առողջապահության կազմակերպություն 2011 թ
Տերմինի սահմանումը. «Նորմ», «հիվանդություն», «երրորդ պետություն»: ԱՀԿ կանոնադրության մեջ «առողջության» տերմինի մեկնաբանումը: Բնակչության գիտությունը, հիմնական ցուցանիշների բաղադրիչները: Բնակչության տեսակները: Բնակչության առողջության վրա ազդող գործոնները եւ դրանց նշանակությունը: Բնակչության ֆիզիկական զարգացում: Նրա ուսումնասիրության նշանները: Բուժման տեսակները, դրանց բնութագրերը եւ ուսումնասիրման մեթոդները: Հասարակական առողջության վիճակի գնահատում: Սոցիալապես կարեւորագույն կարեւորագույն հիվանդություններն ու դրանց կանխարգելումը: Քաղաքացիների առողջությունը պաշտպանելու պետության կարեւորագույն խնդիրները: Ռուսաստանի առողջապահության սկզբունքները: Սոցիալական ապահովության հայեցակարգ, սոցիալական ապահովագրության ռիսկի գործոններ: Առողջության ապահովագրության նպատակը եւ դրա տեսակները: Առողջության ապահովագրության սուբյեկտները, դրանց գործառույթները: Առողջության ապահովագրության հիմնական օրենսդրական փաստաթղթերը: Հիմնական տարածքային CHI ծրագրեր: Բժշկական հաստատությունների գործունեությունը առողջության ապահովագրության համակարգում եւ քաղաքացիների իրավունքները: Առողջապահական համակարգի բարեփոխումներ: Հանրային առողջության պահպանման պետական ​​քաղաքականությունը: Բժշկական օգնության կազմակերպման համակարգը: Ռուսաստանի առողջապահական կառուցվածքը: Քաղաքային բնակչության բժշկական եւ կանխարգելիչ խնամքի կազմակերպումը, բժշկական հաստատությունների նոր տեսակները: Գյուղական բնակչությանը թերապեւտիկ եւ կանխարգելիչ խնամքի կազմակերպման առանձնահատկությունները: Ամբուլատոր կլինիկաների գործունեությունը, դրանց կառուցվածքը, հիմնական փաստաթղթերը, գործունեության ցուցանիշները: Հաշմանդամություն եւ վերականգնում: Նրանց նշանակությունը: Բնակչության համար ստացիոնար բուժում (կառուցվածք, գործունեություն, փաստաթղթեր, կատարողական ցուցանիշներ) Արտակարգ բժշկական խնամք: Նրա աշխատանքի գնահատումը: Ռուսաստանում մայրության պաշտպանություն: Բժշկական հաստատությունների գործունեությունը, գործունեության ցուցանիշները: Երեխաների եւ դեռահասների առողջության առանձնահատկությունները: Բժշկական հաստատությունների տեսակները: Նրանց գործունեությունը եւ աշխատանքների գնահատումը: Առողջապահության տնտեսագիտություն, սկզբունքներ եւ նպատակներ: Առողջության խնամքի արդյունավետության տեսակները: Առողջապահության ոլորտում մարկետինգ, տեսակներ, նպատակներ: Մարկետինգի գործունեությունը առողջապահության ոլորտում: Առողջության ֆինանսավորման աղբյուրը: Բյուջետային ապահովագրության բժշկության մոդելը: Բյուջեի եւ բյուջեի հասկացությունը: Առողջապահական ֆոնդեր եւ ՄՀԻ ձեւեր: Նրանց ձեւավորումը եւ կատարումը: Կառավարման հայեցակարգը, առողջության կառավարման գործունեության նպատակն ու հիմնական գործառույթները: Կառավարման կառուցվածքը Ռուսաստանի Դաշնությունում: Ռուսաստանի Դաշնության առողջապահական համակարգը (պետական, համայնքային, մասնավոր): Լիցենզավորման եւ հավատարմագրման հայեցակարգը:
Դասախոսություն Առողջության արդյունավետությունը: Առողջության խնամքի արդյունավետության որոշում 2011 թ
Դասախոսությունը տվեց առողջապահության արդյունավետության հայեցակարգը, հաշվի է առել առողջապահության բնագավառի տարբեր տեսակներ եւ դրանց հաշվարկը, մեծ ուշադրություն է դարձվել առողջապահության ոլորտում տնտեսական արդյունավետության ցուցանիշին եւ առողջապահության բնագավառի հատկանիշներին:
Դիտեք բոլոր կարգապահական դասագրքերը ` առողջապահական համակարգի կազմակերպում
Ուռուցքաբանություն
Դասախոսություններ Gastrointestinal ախտորոշում 2012 թ
Pancreatic tumors Pancreatic քաղցկեղային Pancreatic cystadenocarcinoma Քաղցկեղ ջրատաքացուցիչ nipple Extrahepatic ուղեղային քաղցկեղի Gall mesane քաղցկեղ հավասարակշռված լյարդի ուռուցք Tortured լյարդի ուռուցքները
Դասախոսություններ Արագ ուղեցույց, խոշոր ինկոլոգիական հիվանդությունների ախտորոշման եւ բուժման համար 2011 թ
Արագ ուղեցույց խոշոր ինկոլոգիական հիվանդությունների ախտորոշման եւ բուժման համար Վոլվա կանխարգելիչ հիվանդությունները

Վոլվա քաղցկեղը

Արգանդի վզիկի առաջացման կանխարգելման հիվանդություններ, որոնք առաջանում են արգանդի վզիկի քաղցկեղի առաջացման պայմաններում: Ուսումնասիրության արդյունքում պարզվում է, որ արգանդի քաղցկեղի առաջացման պատճառ է հանդիսանում տուբերկուլյոզի առաջացումը:
Դասախոսություններ XIV ռուսական օնկոլոգիական կոնգրեսի նյութերը 2010 թ
Հավաքածուն պարունակում է ռեպորտաժներ ներկայացված XIV ռուսական ուռուցքաբանության կոնգրեսում առաջատար տեղական եւ արտասահմանյան փորձագետների կողմից `նվիրված կլինիկական եւ փորձարարական օնկոլոգիայի առկա խնդիրների: Հավաքածուն ներառում է նաեւ Ռուսաստանի եւ ԱՊՀ երկրների օնկոլոգների գիտական ​​աշխատանքների եզրակացությունները:

2010 թվականին նախատեսվում է հրատարակել XIV ռուսական օնկոլոգիական կոնգրեսի նյութերը:
Ա.Ռ.Ռուկավիշնիկով Քաղցկեղի ABC- ն 2007 թ
Ձեռնարկը նվիրված է քաղցկեղի քաղցկեղի ախտորոշմանը եւ բուժմանը, իր վրա հիմնված քաղցկեղի բջիջը:

Ֆասթերը զբաղվում են քաղցկեղի եւ դրա աղբյուրների, քաղցկեղի բջիջների եւ դրանց մոլեկուլային պատճառների վերաբերյալ առկա գիտելիքներով, համեմատած նույն տիպի նորմալ բջիջի հետ:

Այս հիմքում դրվում է քաղցկեղի վաղ հայտնաբերման ժամանակակից մեթոդները եւ դրանց վերացումը `քաղցկեղի բջիջների ոչնչացման եւ վերացման մեթոդները:

Ձեռնարկը նախատեսված է բժշկական համալսարանների եւ բուհերի ստոմատոլոգիական ֆակուլտետի ուսանողների համար: Դա կարող է օգտակար լինել ինկոլոգների համար:
Պետրենկո Ա.Ա. Արգանդի վզիկի քաղցկեղի դեմքի մետիլման վերլուծություն 2003 թ
Ներածություն ԴՆԹ-ի մետիլման բաժանումը ԴՆԹ-ի մետիլման տարածումը ԴՆԹ-ի մետիլման գործառույթը Մշակման ժամանակ մետիլացիա է առաջանում Մեթիլման ֆերմենտներ Մեթիլացում `որպես դինամիկ գործընթաց Քաղցկեղի մաթիլացման դերը քաղցկեղի ժամանակ Քաղցկեղի ժամանակ ԴՆԹ-ի մետիլման գենետիկ դերը քաղցկեղի քաղցկեղի ժամանակ ԴՆԹ-ի մետիլման էպիգենետիկ դերը ԴՆԹ-ի մետիլման որոշման ժամանակակից մեթոդների համեմատական ​​վերլուծություն CpG կղզիների հայտնաբերում, որոնք անուղղակիորեն մեթիլացված են ուռուցքներում Նյութեր եւ մեթոդներ Հետազոտության արդյունքները
Դիտել բոլոր դասընթացի դասագրքերը ` Ուռուցքաբանություն
Նյարդաբանություն եւ նյարդավիրաբուժություն
Խաբել թերթը Ապահովել նյարդաբանության կարգապահության քննությունը 2012 թ
Նիլոլոգիայի քննչական տոմսեր, Հիմնարար եւ կլինիկական նյարդաբանության եւ նյարդավիրաբուժության ամբիոն, ՌՀՄՄ
Խաբել թերթը Նյարդաբանություն 2012 թ
Նյարդաբանության նյարդաբանության ամենատարածված հարցերից ավելի քան 30 պատասխաններ: Պատմություն Նյարդային համակարգի ֆիլոգենեզը մեդուլլայի նյարդային համակարգի օնտոգենիա, ուղեղի հյուսվածքներ, ճակատային ճառագայթներ, պարիետալ լոբի ժամանակային լոբբի կորպուսի զանգվածային խորը reflexes: Ուսումնասիրել էքստրաստիրամիային համակարգի ուսումնասիրությունը: Սենսորային հետազոտություն Ուսումնասիրության վերաբերյալ ինքնավարական նյարդային համակարգի ախտանիշի եւ սինդրոմի հայեցակարգը Ծայրամասային կաթված Կենտրոնական սալայն
Շտաբ «Նյարդային համակարգի վարակիչ հիվանդությունները» 2012 թ
Ներածություն Կենտրոնական նյարդային համակարգի ինֆեկցիոն հիվանդություններ Իմունիտիզս Encephalitis, meningoencephalitis, encephalomyelitis, chorea Polio Neuritis, polyneuritis Նյարդային համակարգի սիֆիլս Նյարդային համակարգի տուբերկուլյոզ Նյարդային եզրակացություն Գրականություն
Ներկայացում Օստեոխոնդրոզով հիվանդների վերականգնում 2012 թ
Սահմանում Էթիոլոգիա: Ժամկետները Վնասի մեխանիզմներ: Հատկանշական է, որ կախված է ոչնչացման մեխանիզմից Վերականգնում. Սահմանում, հիմնական սկզբունքներ, նպատակներ, տեսակներ (ներառյալ զորավարժությունների օրինակելի հավաքածու): Կանխարգելում (գործնական խորհուրդներ):
Շտաբ Ուղեղի արյան շրջանառությունը եւ ուղեղի հիպոքսիայի արձագանքը 2012 թ
Ներածություն Ուղեղի արյան շրջանառությունը ուղեղի ուղեղի հիպոքսիա Եզրակացություն Հղումներ
Դիտել բոլոր դասագրքերը ` նյարդաբանություն եւ նյարդավիրաբուժություն
Հերիքային, գենային հիվանդություններ
Դասախոսություններ Դասախոսություններ եւ գենետիկայի վերաբերյալ գործնական առաջադրանքներ 2011 թ
Պատմության մեթոդներ Մոլեկուլային գենետիկայի հիմունքներ Հղիների ժառանգության ձեւեր Փոփոխականությունը ժառանգական հիվանդությունների դասակարգում Chromosomal հիվանդություններ Հերիքային գենային հիվանդություններ ժառանգական հիվանդությունների ախտորոշում, բուժում եւ կանխարգելում
Ուգոլնիկովա Է.Գ. (կոմպոզիցիա) Բժշկական գենետիկայի խնդիրները 2011 թ
Բժշկական գենետիկայի վերաբերյալ առաջադրանքների հավաքագրում Բժշկական գենետիկայի ուսուցչի կողմից կազմված տարբեր գրական աղբյուրների կողմից: Էնգելս բժշկական քոլեջ Ուգոլնիկովա Է. Գ. Բովանդակություն. Բացատրական նշում Հերետիկության հիմնական օրենքները Հերետիկոսություն եւ պաթոլոգիա: Գենային հիվանդություններ: Հերդայնություն եւ պաթոլոգիա: Մարդու ժառանգության ուսումնասիրման մեթոդներ: Բժշկական գենետիկական խորհրդատվություն: Հավելված Հավելված Հերիքային հիվանդություններ: Գենետիկայի խնդիրների լուծման հավելված Ալգորիթմ: Դիմում
Շտաբ Բժշկական գենետիկայի խնդիրները: Բժշկական գենետիկական խորհրդատվություն 2011 թ
Բժշկական գենետիկա, դրա զարգացում: Խնդիր մեղր: գենետիկա, էթիկական սկզբունքներ, գենետիկական ցուցադրություն, նախածննդյան ախտորոշում, CIM- ի նպատակներ, նպատակներ եւ մեթոդներ, CIM- ի փուլեր:
Քննությունը Քրոմոսոմային հիվանդություններ, որոնք առաջացել են ավտոկայանների քանակի խաթարմամբ 2011 թ
Ավտոսոմների հայեցակարգը, դրանց թիվը, գործառույթները: Մասնակի եւ ամբողջական մոնոսոմիաները. Սեռական խանգարման սինդրոմի սինդրոմը Լեգնե դը Գրուչի Trisomy Syndrome: Down Syndrome Edwards Syndrome Patau Syndrome
Շտաբ Հերացանց հիվանդություններ 2011 թ
Ներածություն - ժառանգական հիվանդությունների էիոլոգիա - գենային հիվանդություններ - քրոմոսոմային հիվանդություններ - առաջնային կենսաքիմիական թերությունների հիվանդություններ - ժառանգական հիվանդությունների բուժում եւ կանխարգելում եզրակացություն
Դիտել բոլոր դասընթացի գրքերը. Ժառանգական, գենային հիվանդություններ
Մաշկի եւ վեներական հիվանդություններ
Աղյուսակներ Մաշկի եւ վեներական հիվանդություններ 2011 թ
Հիվանդությունների նկարագրությունը LAB- ի ողջ ընթացքում աղյուսակում. Էթիոլոգիա, դասակարգում, ախտանիշներ, բուժում:
Խաբել թերթը Dermatovenereology 2011 թ
Պատասխանատվություն կրծքագեղձերի հետազոտության վերաբերյալ: Ներառում է 118 քննության հարցերի կարճ եւ հակիրճ պատասխաններ:
Կեղեւներ Dermatovenereology 2011 թ
Մաշկը մարմնի իմունային համակարգի տարրն է, մարդու պաշտպանիչ ծածկույթը, որն ազդում է բոլոր ներքին օրգանների եւ համակարգերի գործունեության վրա: Մաշկը կատարում է մի շարք կենսական գործառույթներ, որոնք ապահովում են բոլոր մարմնի համակարգերի բնականոն գործունեությունը: Պետական ​​ստանդարտի համաձայն «Դերմատոներեներոլոգիա» դասընթացի բոլոր հարցերի վերաբերյալ տեղեկատվական պատասխաններ: Մաշկի կառուցվածքն ու գործառույթը. Էթիոլոգիա, պաթոգենեզ, բորբոքումներ կլինիկա: Ախտորոշում, բուժում, կանխարգելում Lice Atopic dermatitis. Ատիոլոգիա, պաթոգենեզ, կլինիկա Ատոպիկ դերմատիտ Herpes simplex կամ պարզ պղպջակների լիկյեն Երկրորդ, կամ կրկնվող, պարզ հերպեր Shingles կամ herpes zoster Atypical ձեւերը herpes վիրուսային վարակի Papillomavirus վարակի ..... եւ այլն:
Մաշկաբանության եւ վեներոլոգիայի ամբիոն Պատահարի պատմությունը 2011 թ
Ընդհանուր տեղեկություններ ցավի մասին Բողոքներ Անամնեզը հիվանդության կյանքի անամնեզը Նպատակը հետազոտություն կարգավիճակը տեղայնացում Լաբորատոր հետազոտությունների պլան Կլինիկական ախտորոշման հիմնավորում Դիֆերենցիալ ախտորոշում Բուժում Երկար օրեր Epicrisis References
Մեթոդական հանձնարարականներ Մարդկային բիծ 2010 թ
«Մարդու բիծ» (Ախտորոշում, բժշկական նշանակություն, վերահսկողության միջոցներ) (հաստատվել է 1990 թ. Հուլիսի 5-ին Առողջապահության նախարարության գլխավոր սանիտարահամաճարակային վարչության պետի տեղակալի կողմից հաստատված թիվ 15 / 6-28) Մարդու բիծ: Լարերի ընդհանուր հատկանիշները: Բրիջի տեսակների ախտորոշում: Բրիջի բժշկական արժեքը: Բիծի վարման մեթոդներ: Մարդկային բիծի որոշման աղյուսակ: Մարդկային բիծի կյանքի ձեւերի բնութագրերը: Препараты и нормы расхода для борьбы с педикулезом головы. Препараты и нормы расхода для борьбы со вшами на белье, одежде и в помещениях. Список рекомендуемой литературы.
Просмотреть все учебники дисциплины: Кожные и венерические болезни
История медицины
Շտաբ Բժշկության պատմություն 2012 թ
Возникновение медицины и её развитие до 16 века. Медицина в 16—19 веках. Развитие медицины в 20 веке. Некоторые проблемы современной медицины. Медицина в СССР. Գրականություն:
Շտաբ История развития гематологии 2012 թ
Введение Накопление знаний о составе и свойствах крови Открытие эритроцитов и установление их срока жизни Изучение гемоглобина Открытие групп крови и резус-фактора Открытие лейкоцитов и механизма иммунитета Открытие тромбоцитов и описание механизма свертываемости крови Развитие трансфузиологии Первый опыт Решения проблемы хранения крови Поиск кровезаменителей Развитие трансфузиологии в СССР Российская служба крови в наши дни Развитие клинической гематологии. Становление гематологии в России Лечение лейкозов Лечение анемий Трансплантация костного мозга Заключение Список литературы
Շտաբ Немецкий врач и бактериолог Генрих Роберт Кох 2012 թ
Ранние годы жизни Высшее образование Основные достижения и научные труды Выдающиеся открытия Ученики и последователи великого ученого
Շտաբ Матвей Яковлевич Мудров - великий русский ученый 2011 թ
Введение Основные биографические данные. М. Я. Мудров в годы своего обучения. Деятельность М. Я. Мудрова в медицине. Оценка деятельности Мудрова современниками и потомками. Եզրակացություն Список Литературы.
Շտաբ Интересные открытия в медицине 2011 թ
Введение История Г. Н. Сытина Метод Сытина (СОЭВУС) Заключение Список литературы
Просмотреть все учебники дисциплины: История медицины
Инфекционные заболевания
Շտաբ Բժշկական անձնակազմի անվտանգությունը վիրուսային վարակների հետ վարակի կանխարգելման առումով 2012 թ
Ներածություն Վիրուսային հեպատիտով վիրաբույժների վարակման ռիսկի գործոնները եւ կանխարգելման տեսակները ՄԻԱՎ-ի վարակի ընդհանուր գաղափարը եւ վիրուսի կանխարգելումը ՄԻԱՎ վարակի կանխարգելման եզրակացություն
Шпаргалка Ответы к экзамену по инфекционным болезням 2011 թ
Ответы к экзамену по инфекционным заболеваниям. Включают в себя краткие ответы на экзаменационные вопросы кафедры БГМУ. Оглавление: сыпной тиф, брюшной тиф, паратифы, сальмонеллёз, чума, холера, сибирская язва, методы борьбы с дегидратацией, ОКИ, грипп и т. д.
Շտաբ Профилактика парентеральных вирусных гепатитов 2011 թ
Парентеральные (гемоконтактные) гепатиты Пути заражения Меры профилактики Эпидемиологическое обследование Экстренная иммуноглобулинопрофилактика Инфицирование медицинского работника
Դասախոսություններ Менингококковая инфекция и Коклюш. Паракоклюш 2011 թ
Менингококковая инфекция: Историческая справка, Возбудитель, 3 группы источников возбудителя инфекции, Механизмы инфицирования, Патогенез, Клиника, Менингококковое носительство. Ուռուցիկ հազ. Паракоклюш: Историческая справка, Эпидемиология, Патогенез, Клиническая картина, Диагностика, Показания к госпитализации, Лечение на дому, Вакцинопрофилактика. ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ОЧАГЕ МЕНИНГОКОККОВОЙ ИНФЕКЦИИ ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ОЧАГЕ КОКЛЮША
Շտաբ Աղիքային վարակները եւ դրանց կանխարգելումը: Отличительные признаки кишечных инфекций от пищевых отравлений микробной природы 2011 թ
«Աղիքային ինֆեկցիաները եւ դրանց կանխարգելումը: Отличительные признаки кишечных инфекций от пищевых отравлений микробной природы»К острым кишечным инфекциям относятся брюшной тиф, паратифы А и В, дизентерия, холера, инфекционный гепатит и др. Этой группе заболеваний свойственны однотипная локализация возбудителя (кишечник), одинаковые механизмы и пути заражения (фекально-оральный, контактно-бытовой), сходные кишечные проявления болезни (расстройство функции кишечного тракта), а также общие принципы борьбы и профилактики. Источниками инфекции являются только больной человек и бактерионоситель; за исключением паратифа В, источником которого, кроме человека, могут быть некоторые животные (крупный рогатый скот, свиньи, птицы). Особая роль в распространении кишечных инфекций принадлежит пищевому и водному путям, что связано с длительной выживаемостью возбудителей в воде и пище.
Просмотреть все учебники дисциплины: Инфекционные заболевания
Иммунология и аллергология
Лекции по иммунологии

Лекция по иммунологии 2011 թ
Иммунопрофилактика и иммунотерапия. Иммунитет и иммунопатология. Методы исследования иммунной системы. Методы иммунокоррекции. Онтогенез иммунной системы Критические периоды в развитии иммунной системы Иммунопатология 2-го типа. Механизмы цитолиза. Иммунные гемолитические анемии. Болезни, обусловленные иммунными комплексами (3-й тип иммунопатологических реакций). Характеристика иммунокомплексного воспаления. Нозологические формы заболеваний. Болезни, обусловленные 4-м типом иммунопатологических реакций. Иммунопатогенез. Нозологические формы заболеваний. 5-й тип иммунопатологических повреждений ткани. Иммунопатогенез болезни Грейвса, миастении гравис. Молекулярные основы апоптоза. Пусковые сигналы: индукторы и ингибиторы апоптоза. Эффекторы апоптоза. Роль апоптоза в развитии иммунопатологии. Морфологические проявления апоптоза Механизм апоптоза

Учебно-исследовательская работа

Իմունոլոգիայի ներածություն: Строение и функциональная организация иммунной системы 2011 թ
Վիրաբուժության ինստիտուտում, Վոլգոգրադի պետական ​​բժշկական համալսարանում: Ռուսաստան, իրականացման տարի 2011, 36 էջ: Վերնագրերի ցուցակը. Իմունոլոգիայի զարգացման պատմությունը որպես գիտություն: Предмет и задачи иммунологии. Իմունոլոգիայի ձեռքբերումները: Համակարգի իմունոլոգիայի գործունեության մեջ ոսկրածուծի կառուցվածքը եւ դերը: Строение и роль тимуса в деятельности иммунной системы. Строение и роль селезенки в деятельности иммунной системы. Строение и роль лимфатических узлов в деятельности иммунной системы. Строение и роль лимфоидной ткани в деятельности иммунной системы. Происхождение, основные этапы дифференцировки и виды иммунокомпетентных клеток. Գրականություն:

Շտաբ Біотехнологічня підходи до отримання вакцин, діагностичних та лікувальних препаратів 2011 թ
Вступ. Одержання сучасних діагностичних препаратів. Біотехнологічні підходи до отримання лікувальних препаратів. Біотехнологія вакин. Висновки. Перелік посилань.
Շտաբ Иммунитет 2010 թ
Введение, Иммунитет, Антигены, Органы иммунной системы, Клеточные и гуморальные показатели иммунитета, Иммунный ответ, Регуляция иммунитета, Функциональная система поддержания постоянства клеток организма, Заключение.
Շտաբ «Цитокины» 2010 թ
Механизм действия Классификация Функции

Просмотреть все учебники дисциплины: Иммунология и аллергология
Гематология
Դասախոսություն Անեմիա Геморрагический синдром 2010 թ
Постгеморрагические анемии. Железодефицитные анемии. Апластические (гипопластические) анемии. Гемолитические анемии.
Շտաբ Hemostasis եւ դրա բաղադրիչները: Антигенные системы крови 2009 թ
Կատարել է համառոտ, բայց շատ պրոֆեսիոնալ: Графическое схемы, таблицы, библиография
Максимович Н.А. Гемолитические анемии у детей 2005
Учебно-методическое пособие, составлено в соответствии с прграммой обучения на педиатрическом факультете по курсу детской гематологии. Псобие включает вопросы этиологии, патогенеза, классификации, клиники, диагностки и реабилитации детей с гемолитическими анемиями. Учебно-методическое пособие предназначено для самоподготовки к занятиям по детской гематологии студентам 5-6 курсов педиатрического факультета и может быть полезным врачам-педиатрам.
Мокеев И.Н. Инфузионно-трансфузионная терапия: Справочник 1998
Книга является третьим, переработанным и дополненным изданием справочника по инфузионно-трансфузионной терапии (1-е издание вышло в 1996 г.). В нем кратко изложены основные вопросы, касающиеся инфузионно-трансфузионной терапии: проблема донорства, заготовка и хранение донорской крови, переливание крови, неблагоприятные последствия гемотрансфузий, плазмозамещающие среды, парентеральное питание. В книгу также включены обзор методов искусственного очищения крови и глава о синдроме диссеминированного внутрисосудистого свертывания крови.

Цель данной книги - помочь читателю сориентироваться в обширной информации по инфузионно-трансфузионной терапии.

Справочник рассчитан на широкий круг врачей различных специальностей. Книга может быть использована как практическое пособие при подготовке к сдаче зачета по переливанию крови и кровезаменителей.

Кассирский И.А., Алексеев Г.А. Клиническая гематология 1970 թ
Մանրամասնորեն նկարագրված է արյան բոլոր հիվանդությունների պայմանների էթիոլոգիան, պաթոգենեզը, կլինիկական պատկերը եւ ախտորոշումը:
Просмотреть все учебники дисциплины: Гематология
Валеология
Դասախոսություններ Лекции по валеологии 2011 թ
50 лекций. Истоки и история развития валеологии. Վալեոլոգիայի բնութագրերը որպես գիտություն: Основные задачи валеологии. Социальные, медицинские и психологические аспекты валеологии. Две сферы образа жизни человека. Аспекты, характеризующие здоровый образ жизни. Стратегия жизни долгожителя. Возможная продолжительность жизни человека. Определения понятий здоровье, болезнь, третье состояние. Медицинские методы оценки физических и функциональных возможностей человека.....
Шпаргалки к экзамену Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 2011 թ
Армавирская Государственная Педагогическая Академия. Шпаргалки по экзамену «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (ЗОЖ)» Социально-психологические аспекты ЗОЖ. Пихолого-педагогические аспекты ЗОЖ. Лихорадка. первая помощь при ложном крупе. Травматический шок. Терминальные состояния. Пневмония. Отморожение. Ожог. Рациональное питание. ՄԻԱՎ վարակ: Отравление. Эпидемический процесс. Инфекционный процесс. Профилактика инфекционных заболеваний. Վարակիչ հիվանդություններ: Иммунитет. Բրոնխիալ ասթմա: Инородные тела уха, носа, глотки, гортани. Вирусный гепатит. Гастрит. Укусы змей. Почечная колика. Реанимация (оживление). Непрямой массаж сердца. (НМС). Искусственная вентиляция легких. Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки. Ишемическая болезнь сердца (ИБС). Холера. Лекарственная терапия. Сахарный диабет. Туберкулёз. Виды наркотических зависимостей. Наркотики. Ալկոհոլը Токсикомания. Детский травматизм. Общие понятия микробиологии. Профилактика детского травматизма. Десмургия. Эмоциональный стресс. Заболевания, передающиеся половым путём (ЗППП). Репродуктивное здоровье. Профилактические мероприятия. Кровотечение.
Грибан В.Г. Валеологія 2011 թ
Зміст Від автора Поняття про валеологію. Об'єкт, Метед та методологічні основи, шсторія розвитку науки Валеологія як наука Здоров'я та хвороба Об'єкт валеології Методологічні основи валеології Основні завдання валеології початок та історія розвитку валеології Дефініції та понятійний апарат Вплив екологічних факторів на здоров'я людини Людина та її Здоров'Я з позиції...
Դասախոսություններ Основы Медицинских Знаний 2011 թ
16 хорошо освещенных лекций помогут студентам не медицинских ВУЗов подготовиться к экзамену. 1. Болезнь и здоровье. 2. Экология и здоровье. 3. Здоровье и наследственность. 4. Репродуктивное здоровье. 5. Психическое здоровье. 6. Социальное здоровье и организация здравоохранения. 7. Здоровый образ жизни. 8. Вредные привычки. 9. Терминальные состояния. Reanimation- ը: 10. Повреждения. 11. Первая помощь при повреждениях. 12. Неотложные состояния. Առաջին օգնություն 13. Основы микробиологии, иммунологии и эпидемиологии. 14. Лекарственная терапия. 15. Основные инфекционные заболевания. 16. Методы исследования и ухода за больными.
Դասախոսություններ Лекции по валеологии 2011 թ
Валеология как наука. Понятие о физическом здоровье. Понятие о психическом и социальном здоровье. Влияние окружающей среды и наследственности на здоровье человека
Просмотреть все учебники дисциплины: Валеология
Ինտենսիվ թերապիա, անեսթեզիոլոգիա եւ վերակենդանացում, առաջին օգնություն
Դասախոսություն Այրվածքներ, ցրտահարություն, էլեկտրական ցնցում 2012 թ
Այրվածքային հիվանդություն Էպիդեմիոլոգիա Տեղական վնասվածքների պաթոֆիզիոլոգիա Այրվածքների դասակարգում Այրվածքային ցնցումների պաթոգենեզ Burns ցնցող կլինիկա Առաջին օգնությունը այրվածքների համար Այրվածքների եւ septicotoxemia- ի պաթոգենեզ եւ կլինիկա Բուժում այրվածքների էլեկտրական վնասվածք: Պաթոգենեզ: Կլինիկա Առաջին բուժօգնություն էլեկտրական վնասվածքների համար Frostbite Ժամանակաշրջանները եւ աստիճանների ցրտահարության Առաջին բուժօգնություն եւ բուժում Ցրտահարության բարդություններ Քիմիական այրվածքներ
Вяткина П. Полный медицинский справочник фельдшера. Часть I 2012 թ
Это дополненный и актуализированный справочник, содержащий все необходимые для фельдшера сведения. Наглядно описаны медицинские процедуры, с которыми приходится сталкиваться практикующему фельдшеру в работе "Скорой медицинской помощи", на фельдшерско-акушерском пункте, в клинико-диагностической лаборатории, и даны подробные рекомендации по их проведению. Приведена полная информация по вопросам неотложной помощи и диагностики важнейших симптомов и синдромов. Представлены данные по ведущим клиническим, биохимическим, иммунологическим и др. методам, используемым в работе фельдшера-лаборанта. Описана тактика поведения фельдшера в структуре работы "Скорой помощи" при чрезвычайных ситуациях.Перед вами дополненный и актуализированный справочник, содержащий все необходимые для фельдшера сведения. Наглядно описаны медицинские процедуры, с которыми приходится сталкиваться практикующему фельдшеру в работе «Скорой медицинской помощи», на фельдшерско-акушерском пункте, в клинико-диагностической лаборатории, и даны подробные рекомендации по их проведению. Приведена полная информация по вопросам неотложной помощи и диагностики важнейших симптомов и синдромов. Представлены данные по ведущим клиническим, биохимическим, иммунологическим и др. методам, используемым в работе фельдшера-лаборанта. Описана тактика поведения фельдшера в структуре работы «Скорой помощи» при чрезвычайных ситуациях.
Вяткина П. Полный медицинский справочник фельдшера. Часть II 2012 թ
Это дополненный и актуализированный справочник, содержащий все необходимые для фельдшера сведения. Наглядно описаны медицинские процедуры, с которыми приходится сталкиваться практикующему фельдшеру в работе "Скорой медицинской помощи", на фельдшерско-акушерском пункте, в клинико-диагностической лаборатории, и даны подробные рекомендации по их проведению. Приведена полная информация по вопросам неотложной помощи и диагностики важнейших симптомов и синдромов. Представлены данные по ведущим клиническим, биохимическим, иммунологическим и др. методам, используемым в работе фельдшера-лаборанта. Описана тактика поведения фельдшера в структуре работы "Скорой помощи" при чрезвычайных ситуациях. Перед вами дополненный и актуализированный справочник, содержащий все необходимые для фельдшера сведения. Наглядно описаны медицинские процедуры, с которыми приходится сталкиваться практикующему фельдшеру в работе «Скорой медицинской помощи», на фельдшерско-акушерском пункте, в клинико-диагностической лаборатории, и даны подробные рекомендации по их проведению. Приведена полная информация по вопросам неотложной помощи и диагностики важнейших симптомов и синдромов. Представлены данные по ведущим клиническим, биохимическим, иммунологическим и др. методам, используемым в работе фельдшера-лаборанта. Описана тактика поведения фельдшера в структуре работы «Скорой помощи» при чрезвычайных ситуациях.
Вяткина П. Полный медицинский справочник фельдшера. Часть III 2012 թ
Это дополненный и актуализированный справочник, содержащий все необходимые для фельдшера сведения. Наглядно описаны медицинские процедуры, с которыми приходится сталкиваться практикующему фельдшеру в работе "Скорой медицинской помощи", на фельдшерско-акушерском пункте, в клинико-диагностической лаборатории, и даны подробные рекомендации по их проведению. Приведена полная информация по вопросам неотложной помощи и диагностики важнейших симптомов и синдромов. Представлены данные по ведущим клиническим, биохимическим, иммунологическим и др. методам, используемым в работе фельдшера-лаборанта. Описана тактика поведения фельдшера в структуре работы "Скорой помощи" при чрезвычайных ситуациях. Перед вами дополненный и актуализированный справочник, содержащий все необходимые для фельдшера сведения. Наглядно описаны медицинские процедуры, с которыми приходится сталкиваться практикующему фельдшеру в работе «Скорой медицинской помощи», на фельдшерско-акушерском пункте, в клинико-диагностической лаборатории, и даны подробные рекомендации по их проведению. Приведена полная информация по вопросам неотложной помощи и диагностики важнейших симптомов и синдромов. Представлены данные по ведущим клиническим, биохимическим, иммунологическим и др. методам, используемым в работе фельдшера-лаборанта. Описана тактика поведения фельдшера в структуре работы «Скорой помощи» при чрезвычайных ситуациях.
Դասախոսություններ Основы реаниматологии 2011 թ
Лекции для акушеров и фельдшеров (для мед. училищ и мед. колледжей). Лекция 1 Терминальные состояния. Сердечно-легочная и церебральная реанимация. Лекция 2 Реанимация и ИТ при острой сердечно-сосудистой недостаточности. Лекция 3 Реанимация и интенсивная терапия при острой дыхательной недостаточности. Лекция 4 Реанимация и интенсивная терапия при шоке. Лекция 5 Реанимация и интенсивная терапия при коме. Лекция 6 Реанимация и интенсивная терапия при острых экзогенных отравлениях. Лекция 7 (для фельдшеров) Реанимация и интенсивная терапия при неблагоприятных воздействиях факторов окружающей среды. Лекция 8 (для фельдшеров) Реанимация и интенсивная терапия при акушерской патологии. Лекция 9 Понятие об анестезиологии и реаниматологии. Виды общей анестезии. Местная анестезия.
Просмотреть все учебники дисциплины: Интенсивная терапия, анестезиология и реанимация, первая помощь
Гигиена и санэпидконтроль
Карташева Н. В., Климович С. В. Тестовые задания по общей гигиене: «гигиена детей и подростков», «гигиена труда», «гигиена питания» 2012 թ
Учебно-методическое пособие представляет тестовые задания с ответами по общей гигиене по разделам: «Гигиена детей и подростков», «Гигиена труда», «Гигиена питания». Цель — способствовать лучшему усвоению студентами знаний и умений по данным разделам профилактической медицины, повышению качества учебного процесса и подготовки студентов к экзаменам. Предназначено для студентов 2-3 курсов лечебного и медико-диагностического факультетов медицинских вузов.
Шпаргалка Шпоры по гигиене 2011 թ
Рассмотренные вопросы: Понятие о гигиене как науке. Методы гигиенических исследований. История гигиены. Роль отечественных ученых в развитии гигиенической науки Значение воздуха для человека. Представления об атмосфере. Состав воздуха. Нормативные требования к воздушной среде учебных помещений Температура и влажность воздуха. Контроль за данными показателями в учебных и спортивных помещениях Атмосферное давление и движение воздуха, контроль за данными показателями в учебных и спортивных помещениях. Օդի հույսը: Факторы загрязнения воздуха, влияние их на организм человека. Понятие о климате и погоде, их классификация и характеристика. Акклиматизация спортсменов Физические свойства воды (температура, прозрачность, цвет, вкус, запах) и влияние этих свойств на здоровье человека. Химический состав воды. Загрязнение воды: физическое, химическое, бактериологическое. Способность водоисточников к самоочищению Водоснабжение местное и центральное. Санитарная охрана водоисточников. Очистка и обеззараживание воды Гигиенические требования к питьевой воде, к воде бассейна. Охрана водных ресурсов. И т.д.
Շտաբ Гигиена труда в химико-фармацевтической промышленности 2011 թ
Աշխատանքային հիգիենիկա քիմիական եւ դեղագործական արդյունաբերության մեջ Հիմնական տեխնոլոգիական պրոցեսների հիգիենիկ հատկանիշներ Նախապատրաստական ​​աշխատանքներ: Собственно процессы получения лекарственных веществ. Վերջնական գործողություններ: Դեղերի արտադրության աշխատանքային պայմանները որոշող արդյունաբերական գործոնների ընդհանուր հատկանիշներ Քիմիական գործոն: Փոշի միկրոկլիմատ. Шум Гигиена труда в производстве антибиотиков Основная технологическая схема вьщеления и очистки антибиотиков Гигиеническая характеристика условий труда и состояние здоровья работающих в производстве антибиотиков Гигиена труда в производстве галеновых препаратов и готовых лекарственных форм Гигиеническая характеристика условий труда при изготовлении фитопрепаратов Гигиеническая характеристика условий труда в производстве лекарств в ампулах Гигиеническая характеристика условий труда при изготовлении таблеток Генетическая хар актеристика условий труда в производстве драже Заключение Список литературы
Շտաբ Հիգիենա եւ նրա հիմնական խնդիրները 2011 թ
Гигиена и её основные задачи, Личная гигиена, Гигиена питания, Гигиена здоровья, Гигиена одежды и обуви, Методика чистки зубов
В.П. Кляуззе Курс лекций «Санитария и гигиена труда» 2011 թ
Предмет и содержание санитарии и гигиены труда Становление и развитие санитарии и гигиены труда Основы физиологии труда Нормативно-правовое регулирование вопросов санитарии и гигиены труда Вредные и опасные факторы производственной среды. Заболеваемость на производстве Гигиенические требования к устройству и содержанию промышленных предприятий
Просмотреть все учебники дисциплины: Гигиена и санэпидконтроль
Кардиология
Շտաբ Современные принципы лечения ишемической болезни сердца 2012 թ
Введение Ишемическая болезнь сердца. Классификация ишемической болезни сердца Современные принципы лечения ишемической болезни сердца Заключение Список используемой литературы
Методические рекомендации Алгоритм диагностики и лечения аритмий на догоспитальном этапе 2011 թ
Сулимов В. А. В методичке коротко и ясно изложены основные принципы дифференциальной диагностики. алгоритмы диагностики. лечения, тактики ведения и госпитализации основных видов аритмии. часто встречающихся в клинической практике.
Դասախոսություն Инфекционный эндокардит 2011 թ
Этиология и патогенез ИЭ, клиническая классификация ИЭ, клиника и диагностика ИЭ, осложнения и исходы ИЭ, лечение и профилактика ИЭ.
Ф.И.Белялов Аритмии сердца: монография 2011 թ
В монографии рассматриваются практические вопросы диагностики и лечения нарушений сердечного ритма и проводимости. Основу книги составляют современные рекомендации кардиологических обществ, результаты рандомизированных контролируемых исследований антиаритмических препаратов. Книга рассчитана на кардиологов и терапевтов.
Бабунц И.В., Мираджанян Э.М., Машаех Ю.А. Азбука анализа вариабельности сердечного ритма 2011 թ
В книге даны механизмы регуляции сердечного ритма, методы анализа вариабельности сердечного ритма, функциональные пробы с протоколами, педиатрические аспекты.
Просмотреть все учебники дисциплины: Кардиология
Անասնաբուժություն
Жуленко В.Н., Рабинович М.И., Таланов Г.А. Ветеринарная токсикология 2011 թ
Ветеринарная токсикология — наука, изучающая свойства ядовитых (неприемлемых для организма) веществ; их действие на организм сельскохозяйственных и диких промысловых животных, в том числе птиц, рыб, пчел; пути превращения яда в организме; накопление в органах и тканях животных; выделение с молоком и яйцами. В задачу ветеринарной токсикологии также входят разработка методов диагностики, профилактики и лечения отравлений животных; установление максимально допустимых уровней остаточных количеств (МДУ) пестицидов и других токсических веществ в кормах и продуктах питания и методов их анализа и проведение на этом основании ветеринарно-санитарной оценки продуктов животноводства, кормов.
Шпаргалка Ветеринарная генетика 2011 թ
TyumSAA, մասնագիտություն 600 - անասնաբուժություն, 1-ին կուրս `2-րդ կիսամյակ Գենետիկայի առարկա եւ մեթոդներ Փոփոխության տեսակներ: Հերպեսի տեսակները: Բջիջը որպես գենետիկ համակարգ, ժառանգական տեղեկատվության առաջացման, պահպանման եւ իրականացման մեջ միջուկի եւ այլ օրգանիզմի դերը: տեսակների բնութագրերը, գենոտիպի եւ շրջակա միջավայրի պայմանների դերը միտոզիայի ֆենոտիպի ձեւավորման գործում, Meiosis, gametogenesis. Օոենեզ, տղամարդկանց եւ կանանց գամթետենեզների առանձնահատկություններ, պոլիպլոիդի եւ նրա արժեքները, մաոզի եւ միտոզայի պաթոգենները եւ դրանց արժեքները, բեղմնավորումը, մոնո դի եւ պոլիեբրիդ խաչաձեւ լուծումը, միատեսակության եւ պառակտման օրենքների էությունը: Գերների վերլուծություն, պոլիիբրիցային հատում, գեների պլյոտրոֆիկ ազդեցություն, ոչ ալլալիկ գեների փոխազդեցության տեսակներ, եպիստասիս, պոլիմիրիա, լեթալ գեն, ամբողջական կապի գենետիկական վերլուծություն: կախված ժառանգության առանձնահատկությունները ժառանգության առանձնահատկություններով, թերի եւ ամբողջական տեղումների հետ, քերոզոմալ տեսության ժառանգականության գենետիկական դոկտրինային հատվածի անցումային խաչմերուկում, քրոմոսոմի քարտեզագրում, սեռի որոշման տեսակները, տարբեր Homo եւ heterogametic սեռի տեսակներում տղամարդկանց եւ կանանց սարիոթերապիան: Կտրվածքների ժառանգման նշաններ: Գենդեր, սեռի հետ կապված նշանների ժառանգություն, հատկանիշի ժառանգություն, հատկությունների ժառանգության պրակտիկ օգտագործում, նյույտիկ թթուներ, դրանց դերի մասին վկայություն, հարեւանության մեջ ԴՆԹ-ի եւ ՌՆԹ-ի տեսակները, կոմպլեմենտարիան, ԴՆԹ-ի կառուցվածքը, ԴՆԹ-ի վերարտադրումը, գենետիկական կոդը եւ դրա հատկությունները, սպիտակուցային սինթեզ: եւ սպիտակուցային սինթեզի մեջ: Գենետիկական նյութի փոխանցում մեկ բջիջից մյուսը: Տրանսֆերտացիա: Մասնակցում է բակտերիաներում շաղկապում `օգտագործելով կոնյուկինգի գործընթացը: Մուտացիոն նկատելիությունը: Գենոմիկական մուտացիաները: Chromosomal utatsii.Strukturnye գեների եւ գենետիկ կարգավորում Կանոնակարգը գործողությունների genov.Operon.Lizogeniya եւ lysogenic պետություն kletok.Obmen գենետիկական տեղեկատվությունը բակտերիաների եւ prokaryotic կառուցվածքը virusov.Ponyatie մասին prophage եւ lysogenesis ի bakteriy.Aneuploidiya.Translokatsii.Geteroploidiya.Geneticheskie Anamaliya պետք է. x ժառանգական անոմալիաների կենդանիների տեսակները, բնակչության հայեցակարգը եւ մաքուր գիծը: Գենի բնութագրումը: Բնակչության կառուցվածքը, Ֆորմուլա եւ Հարդի-Վայնբերգի օրենքը, Օրենքի գործնական նշանակությունը, Գենետիկական ճարտարագիտությունը, արյան խմբերի եւ պոլիմորֆիկ համակարգերի գործնական կիրառումը անասնապահության մեջ: Բնակչության գենետիկական բեռը:
Курсовая работа Гастриты и лечение гастритов у собак 2010 թ
В настоящее время гастрит является серьезной проблемой животноводства, связанной с появлением большого числа магазинных кормов, которые не всегда являются оптимальным питанием для животного. Поэтому целью настоящей работы является лечение собаки с диагнозом: хронический гастрит.
Колесниченко И.С. История ветеринарии 2010 թ
Содержание: Зарождение ветеринарии. Зарождение ветеринарии в России. Ветеринария в античном мире. Ветеринария в эпохи Средневековья и Возрождения (V-XVII века). Ветеринария России до XVIII века. Ветеринария дворянской России (XVIII век). Ветеринария периода формирования предкапиталистических отношений в России (1800 – 1860 гг. ). Ветеринария периода становления капитализма в России (от 60-х годов XIX века до 1917 года). Ветеринария в годы Советской власти в России. Из истории государственной ветеринарной службы Московской области. Из истории развития отечественного военного ветеринарного образования. Библиография.
Շտաբ Мочекаменная болезнь кошек 2010 թ
Мочекаменная болезнь Симптомы Этиопатогенез Гиперкальциурия Биллирубиновая кристаллурия Диагностика Ультразвуковая диагностика Мочевой пузырь Мочеточники Почки Анализ мочи Цистоцентез Уретральная кататеризация
Просмотреть все учебники дисциплины: Ветеринария
Вирусология
Շտաբ Общие представление о вирусах 2010 թ
Открытие. Свойства. Жизненный цикл бактериофага. Жизненные циклы вирусов. Эволюционное происхождение вирусов. Вирусы как возбудители заболеваний. Способы передачи вирусных болезней.
Շտաբ Некоторые аспекты химии вирусов. 2010 թ
В реферате данны общие сведения о химии вирусов,: белках, углеводах, ферментах, ДНК и РНК. Представлен список наиболее известных вирусных заболеваний.
Շտաբ Вирусы. Особенности онтогенеза и цикла воспроизведения ДНК и РНК-содержащих вирусов. 2008 թ
Особенности онтогенеза и цикла воспроизведения ДНК и РНК-содержащих вирусов. Вирусы, особенности их строения и жизнедеятельности. Դասակարգում: отличия, строения, значение.
Н.А. Новикова ХРАНЕНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ ГЕНЕТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ВИРУСОВ 2007
В пособии изложены современные знания о структурной и молекулярной организации геномов вирусов и способах реализации заложенной генетической информации. Особое внимание уделено рассмотрению вопросов обмена генетической информацией как основ эволюции вирусов. Пособие предназначено для повышения квалификации преподавателей биологических факультетов классических университетов, научных сотрудников, студентов, магистров и аспирантов, изучающих молекулярную биологию и вирусологию.
И.В. Домарадский Основы вирусологии для экологов 2007
В книге сделана попытка изложить главные аспекты вирусологии. Рассмотре ны основные вопросы биологии вирусов, а также взаимоотношений их с пред ставителями пяти царств живой материи. Книга снабжена кратким глоссарием.

Книга рассчитана на специалистов разных профилей, интересующихся проб

лемами экологии
Просмотреть все учебники дисциплины: Вирусология
Внутренние болезни
Визер В.А. Лекции по терапии 2011 թ
По тематике - практически полностью охватывают сложности в курсе госпитальной терапии, вопросы диагностики, лечения, по изложению-лаконичные и вполне доступные. Аллергические заболевания легких Болезни суставов
Болезнь Рейтера Болезнь Шегрена Бронхиальная астма Бронхоэктатическая болезнь Гипертоническая болезнь Гломерулонефрsafasdит Грыжи пищевода Деструктивные заболевания легких Дифузные заболевания соединительной ткани И Б С Колит Легочная гипертензия Мочекаменная болезнь Некоронарогенные заболевания сердца Неспецифический язвенный колит Опухоли кишечника Остеохондроз Пиелонефрит Плеврит Пневмонии
шпаргалка Пропедевтика внутренних болезней, внутренние болезни с военно-полевой терапией 2011 թ
Թերապեւտների ներքին դպրոց (Մ. Մ. Մուդրո, Գ. Զախարյան, Ս. Պ. Բոտկին), Սիբիրյան թերապեւտիկ դպրոց (Մ. Գ. Կուրլով, Բ.Շերսեւսկի, Դ.Դ. Յաբլոկով): Կլինիկական մտածողություն, սահմանում, առանձնահատկություն: Կլինիկական մտածողության ոճը եւ դրա փոփոխությունները գիտական ​​բժշկության զարգացման տարբեր փուլերում: Ներդիր, նվազեցում: Ախտորոշման ընդհանուր մակարդակի տարբեր մակարդակները: Կլինիկական օրինակներ: Симптомы, синдромы, диагноз. Определение понятий, их три основных свойства. История болезни, структура. Методология клинического диагноза. Диагностическая гипотеза, определение, ее свойства, проверка гипотез. Структура клинического диагноза – отражение истории диагностики. Прямой клинический диагноз. Определение, этапы постановки прямого клинического диагноза (клинический пример). Дифференциальный диагноз (определение). Методика постановки дифференциального диагноза (5 фаз) (клинический пример). Расспрос при заболеваниях системы дыхания. Жалобы, их детализация, механизм, диагностическое значение. Осмотр грудной клетки. Патологические формы. Определение дыхательной экскурсии грудной клетки. Пальпация грудной клетки, определение голосового дрожания. Диагностическое значение. Сравнительная перкуссия легких. Методика. Патологические изменения перкуторного звука над легкими. Диагностическое значение. Топографическая перкуссия легких. Методика. Ширина полей Кренига. Высота верхушек легких. Нижний край легких, его подвижность. Диагностическое значение. Везикулярное дыхание (характеристика), механизм, физиологические и патологические варианты везикулярного дыхания, диагностическое значение. Бронхиальное дыхание, его характеристика, разновидности, механизм образования. Диагностическое значение. Побочные дыхательные шумы. Сухие: низкие и высокие хрипы. Шум трения плевры. Механизм образования, отличие от других дыхательных шумов. Диагностическое значение. Побочные дыхательные шумы: влажные хрипы звонкие, незвонкие, мелко-, средне-, крупнопузырчатые. Крепитация. Механизм образования. Диагностическое значение. Определение ЖЕЛ, легочных объемов (ДО, РОвд, РОвыд, ООЛ), ФЖЕЛ-1 сек., МВЛ, показателей петли «поток-объем», растяжимости легких, бронхиального сопротивления. Диагностическое значение. Расспрос больных при заболеваниях сердечно-сосудистой системы. Жалобы (8 основных), их детализация, механизм. Диагностическое значение. Осмотр и пальпация области сердца. Исследование верхушечного толчка, механизм образования, его свойства в норме и при патологии. Толчок правого желудочка, механизм образования, диагностическое значение. Границы относительной и абсолютной тупости сердца. Техника определения. Диагностическое значение. Размеры сердца. Длинник, поперечник сердца, ширина сосудистого пучка в норме и при патологии. Диагностическое значение. Тоны сердца. Механизм тонов сердца (I, II, III, IV, V). Теория гидравлического удара (Ю. Д. Сафонов). Факторы, определяющие силу тонов сердца. Тоны сердца (характеристика I, II тонов, место выслушивания). Правила аускультации. Проекция клапанов сердца на грудную клетку. Точки выслушивания клапанов сердца. Физиологические изменения тонов сердца. Диагностическое значение. Шумы сердца. Դասակարգում: Интракардиальные шумы. Механизм образования, свойства (7 свойств). Диагностическое значение. Осмотр и пальпация периферических сосудов. Исследование артериального пульса. Свойства пульса (7 основных свойств). Исследование периферических сосудов. Свойства артериального пульса при патологии (изменение ритма, частоты, наполнения, напряжения, формы волны, свойств сосудистой стенки сосуда). Артериальное давление. Методика определения (Н. С. Коротков). Артериальное давление в норме и при патологии. Диагностическое значение. Методы исследования состояния сердечно-сосудистой системы. Определение минутного объема сердца. Сердечный индекс. Фракция выброса. Масса циркулирующей крови. Гематокрит. Диагностическое значение. Экстрасистолия. Механизм, семиология. Субъективные, объективные и электрокардиографические признаки. Բուժման սկզբունքները: Пароксизмальная тахикардия. Механизм, семиология. Субъективные, объективные и электрокардиографические признаки. Неотложная помощь. ЭКГ-диагностика ишемии миокарда, ишемического повреждения, инфаркта миокарда. Բուժման սկզբունքները: Атриовентрикулярная блокада, степени. Полная атриовентрикулярная блокада. Механизм, семиология. Субъективные, объективные и электрокардиографические признаки. Բուժման սկզբունքները: Мерцательная аритмия (фибрилляция предсердий). Механизм, этиология, клинические и ЭКГ-признаки. Բուժման սկզբունքները: Расспрос больных с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Принципы глубокой скользящей, топографической методической пальпации органов живота по В. П. Образцову, Н. Д. Стражеско. Пальпация кишечника, свойства (7 свойств), диагностическое значение. Осмотр живота, пальпация, перкуссия желудка, патологические симптомы. Диагностическое значение. Методы исследования функционального состояния желудка. Основные показатели. Диагностическое значение. Копрологические исследования. Синдромы при заболеваниях кишечника: мальабсорбции, бродильной и гнилостной диспепсии. Расспрос больных с заболеваниями печени и желчевыводящих путей (4 группы жалоб). Հիվանդի ստուգում: Պիրսուսիա, լյարդի պալպատ: Симптомы, их механизм и диагностическое значение. Инструментальные и лабораторные методы исследования печени и желчевыводящих путей. Диагностическое значение. Сывороточно-биохимические печеночные синдромы. Синдром портальной гипертензии. Сущность, семиология. Субъективные, объективные и параклинические симптомы. Обтурационная, печеночная и гемолитическая желтухи. Сущность, семиология, субъективные, объективные и параклинические симптомы. Расспрос, объективные исследования, лабораторные и инструментальные методы исследования при заболеваниях поджелудочной железы. Расспрос, осмотр больных с заболеванием почек и мочевыводящих путей. Пальпация почек. Симптом Пастернацкого. Диагностическое значение. Инструментальные и лабораторные методы исследования системы мочеотделения. Диагностическое значение. Синдромы острой и хронической почечной недостаточности. Семиология. Կլինիկա Лабораторная и инструментальная диагностика. Բուժման սկզբունքները: Синдром печеночной недостаточности. Печеночная кома. Семиология. Կլինիկա Лабораторная и инструментальная диагностика. Բուժման սկզբունքները: Расспрос, осмотр больных при заболеваниях эндокринной системы. Основные лабораторные и инструментальные методы исследования при заболеваниях эндокринной системы. Диагностическое значение. Расспрос, осмотр, пальпация при заболеваниях системы крови. Исследование селезенки, диагностическое значение. Принципы ранней диагностики заболеваний крови. Острые пневмонии. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, принципы лечения. Легочные нагноения. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, принципы лечения. Плевриты. Сухой. Экссудативный. Этиология, клиника, диагностика, принципы лечения. Բրոնխիալ ասթմա: Этиология, патогенез, клиника, диагностика, принципы лечения. Սուր բրոնխիտ: Этиология, патогенез, клиника, диагностика, принципы лечения. Քրոնիկ բրոնխիտ: Этиология, патогенез, клиника, диагностика, принципы лечения. Эмфизема легких. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, принципы лечения. Легочное сердце. Этиология, патогенез острого и подострого, хронического легочного сердца, клиника, диагностика, принципы лечения. Классификация недостаточности внешнего дыхания (формы, виды, стадии или функциональные классы). Հիպերտենբերտ սրտի հիվանդություն: Этиология, патогенез, клиника, диагностика, принципы лечения. Вторичная профилактика. Симптоматические гипертензии. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, принципы лечения. Недостаточность митрального клапана. Этиология, гемодинамика, этапы компенсации, клиника, принципы лечения. Митральный стеноз. Этиология, гемодинамика, этапы компенсации, клиника, принципы лечения. Аортальная недостаточность. Этиология, гемодинамика, этапы компенсации, клиника, принципы лечения. Аортальный стеноз. Этиология, гемодинамика, клинические симптомы, принципы лечения. Инфекционный эндокардит. Этиология, патогенез, клиника, принципы лечения. Миокардит. Этиология, патогенез, клиника, принципы лечения. Կորոնար սրտի հիվանդություն: Դասակարգում: Стенокардия. Ախտորոշում Բուժման սկզբունքները: Профилактика ишемической болезни сердца. Կորոնար սրտի հիվանդություն: Инфаркт миокарда. Классификация, диагностика, принципы лечения. Սրտի ձախողում: Семиология. Классификация, клинические симптомы, принципы лечения. Язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки. Этиология, патогенез, клинические симптомы, принципы лечения, профилактика. Хронические гастриты. Этиология, патогенез, клинические симптомы, диагностика, принципы лечения. Хронические энтериты и колиты. Этиология, патогенез, клиника, принципы лечения. Циррозы печени. Этиология, патогенез, клинические симптомы, диагностика, принципы лечения, профилактика. Печеночная недостаточность. Описторхоз. Патогенез, клинические симптомы, диагностика, лечение, профилактика. Хронический панкреатит. Этиология, патогенез, клиника, принципы лечения. Хронические гепатиты. Этиология, патогенез, клинические симптомы, диагностика, принципы лечения, профилактика. Хроническая почечная недостаточность. Семиология. Клинические и лабораторные симптомы, принципы лечения. Острый диффузный гломерулонефрит. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, принципы лечения. Хронический гломерулонефрит. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, принципы лечения. Анемии. Դասակարգում: Железодефицитные анемии. Этиология, клиническая картина, принципы лечения, профилактика. В12-дефецитная анемия. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, принципы лечения, профилактика. Острые лейкозы. Классификация, клинические проявления, гематологическая картина. Диагностика, принципы лечения. Хронические лейкозы. Դասակարգում: Хронический миелолейкоз. Этиология, клиника, диагностика, принципы лечения. Геморрагические диатезы. Դասակարգում: Гемофилия, тромбоцитопения, геморрагические васкулиты. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, принципы лечения. Диффузные заболевания соединительной ткани. Դասակարգում: Этиология, патогенез. Системная красная волчанка. Клиника, диагностика, принципы лечения. Ревматизм. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, принципы лечения, профилактика. Ревматоидный артрит. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, принципы лечения. Диффузный токсический зоб. Этиология, клиника, диагностика, принципы лечения. Сахарный диабет. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, принципы лечения. Подагра. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, принципы лечения. Организация оказания медицинской помощи больным и пораженным в военное время. Острая лучевая болезнь. Классификация, клиника, диагностика, объем помощи на этапах медицинской эвакуации. Заболевания внутренних органов у раненых. Диагностика и принципы лечения на этапах медицинской эвакуации. Заболевания легких, вызванные действием пылевого фактора и действием химических факторов. Патогенез, клиника, принципы лечения и профилактика. Клиника токсического отека легких, принципы лечения. Заболевания, вызванные действием физических факторов: вибрацией, СВЧ-ЭМ полем, электрическим полем, акустическим шумом. Պաթոգենեզ: Կլինիկա Բուժում: Կանխարգելում:
Ситуационные задачи Ситуационные задачи по терапии 2011 թ
Ситуационные задачи по терапии для определение знания студентов. К каждой задаче есть Эталон ответов к ситуационной задаче .
Шпаргалка Задачи для госэкзамена 2011 (Кафедра скорой медицинской помощи МГМСУ.) 2011 թ
Отсутствие лабораторных и инструментальных методов обследования на догоспитальном этапе оказания скорой и неотложной медицинской помощи обязывает врача свободно владеть приемами пропедевтики и сбора анамнеза (другого-то ничего нет). Поэтому мы уделяем большое значение описательной части подобного рода задач, т. е. некоторые задачи объемны по содержанию.
История болезни Ալկոհոլային էյիոլոգիայի լյարդի ցիրազը: Decompensation- ի փուլում: C դասի երեխա-խմել: Պորտալի հիպերտոնիի սինդրոմը, ասցիտները: Սրճարան Печеночно-клеточная недостаточность 2011 թ
RSMU նրանց: Ն. Պիրոգով. 3 դասընթաց: 2-րդ կիսամյակ История болезни сдана на 5.
Просмотреть все учебники дисциплины: Внутренние болезни
Акушерство и гинекология
Шпаргалка Մանկաբարձություն եւ գինեկոլոգիա 2012 թ
Анатомия женских половых органов. Կանանց վերարտադրողական համակարգի ֆիզիոլոգիան: Анатомия женского таза. Оплодотворение и развитие плодного яйца. Изменения в организме женщины во время беременности. Диагностика беременности. Признаки зрелости плода, размеры головки и туловища зрелого плода. Обследование роженицы. Физиологические роды. Биомеханизм родов при переднем виде затылочного предлежания. Семь основных движений плода в родах. Обезболивание родов. Ведение второго периода родов. Ведение третьего периода родов. Роды при тазовых предлежаниях плода……..
Դասախոսություն Планирование семьи 2011 թ
Ընտանիքի պլանավորում: Аборт. Контрацепция. Барьерные методы контрацепции. Ритмический метод контрацепции. Внутриматочная контрацепция. Оральные контрацептивы – современный подход. Инъекционные (пролонгированные) контрацептивы. Подкожные импланты как метод контрацепции. Принципы подбора орального контрацептива. .Добровольная хирургическая стерилизация. Контрацепция – принципы выбора
Դասախոսություն Гигиена женщины в различные периоды её жизни 2011 թ
Կրծքավանդակի տարիքի աղջկա հիգիենան: Հիգիենիկ աղջիկները նախադպրոցական տարիքում: Հիգիենիկ աղջիկները դպրոցական տարիքում: Հղիության սեռական հարաբերություն ունեցող աղջկա հիգիենան: Հելսինկիում կանանց հիգիենան: Կանանց հիգիենան հղիության, ծննդաբերության եւ հետծննդյան շրջանում: Гигиена женщины в переходной климактерический период и в пожилом возрасте.
Դասախոսություն Аномалии родовой деятельности 2011 թ
Кафедральная лекция. Классификация аномалий родовой деятельности. Патологический прелиминарный период. Слабость родовой деятельности: первичная (женщина вступает в роды со слабостью схваток которая продолжается в течение всех родов) вторичная (после периода активной родовой деятельности матка осблабевает) Чрезмерная родовая деятельность. Дискоординированная родовая деятельность. Общая дискоординация Гипертонус нижнего сегмента Тетанус матки ( общий повышенный тонус матки) Циркулярная гистоция шейки матки Патологический прелиминарный период. Բուժում:
Դասախոսություններ Գինեկոլոգիա: Краткие лекции для сдачи экзамена 2011 թ
Конспект лекций для сдачи экзамена по гинекологии. Подходит для студентов медицинских колледжей, 4 курс. Редактирование проведено совместно с преподавателем акушерства и гинекологии.
Просмотреть все учебники дисциплины: Акушерство и гинекология
"MedguideBook" բժշկական պորտալ © 2014-2016
info@medicine-guidebook.com