Патологическая анатомия / Педиатрия / Патологическая физиология / Оториноларингология / Организация системы здравоохранения / Онкология / Неврология и нейрохирургия / Наследственные, генные болезни / Кожные и венерические болезни / История медицины / Инфекционные заболевания / Иммунология и аллергология / Гематология / Валеология / Интенсивная терапия, анестезиология и реанимация, первая помощь / Гигиена и санэпидконтроль / Кардиология / Ветеринария / Вирусология / Внутренние болезни / Акушерство и гинекология Բժշկական պարազիտաբանություն / Պաթոլոգիական անատոմիա / Պեդիատիվ / Պաթոլոգիական ֆիզիոլոգիա / Օտորինոլարինգոլոգիա / Առողջության համակարգի կազմակերպում / Ուռուցքաբանություն / Նյարդաբանություն եւ նյարդավիրաբուժություն / Հերիքային, գենային հիվանդություններ / Մաշկաբանություն եւ հոգեկան հիվանդություն / Բժշկության պատմություն / Վարակիչ հիվանդություններ / Իմունաբանություն / Ալերգոլոգիա / Հեմատոլոգիա / Վալեոլոգիա / Անեսթեզիոլոգիա եւ վերակենդանացում, առաջին օգնություն / Հիգիենա եւ սանիտարական էպիդեմիոլոգիա / Սրտաբանություն / Անասնաբուժական բժշկություն / Վիրոլոգիա / Ներքին բժշկություն / Մանկաբարձություն եւ գինեկոլոգիա
Գլխավոր էջ
Ծրագրի մասին
Բժշկության նորություններ
Հեղինակներ
Բժշկության վրա լիցենզավորված գրքեր
Բժշկություն

ԲԺՇԿԱԿԱՆ

Բժշկական պարազիտաբանություն
Գaponով Ս.Պ. Պարազիտային սերմեր 2005 թ
Դասագրքում ուսումնասիրվում է մակաբույծների աճեցման կառուցվածքը, կենսաբանությունը եւ կյանքի ցիկլը: Ընդգծվում են մակաբուծական խեցգետնիների, միջատների եւ գետերի մորֆոլոգիայի եւ ֆիզիոլոգիայի հարմարվողական հատկությունները: Պարազիտիզմի հիմնական ձեւերն են եւ դրանց ձեւավորման հնարավոր ձեւերը: Հատուկ ուշադրություն է դարձվում արյունատար անոթների հիվանդություններին, որոնք վարակվում են վարակների եւ ներխուժումների հիվանդությունների կրողներին, ինչպես նաեւ ամենակարեւոր բնական կլիմայական հիվանդությունների շրջանառության ուղիներին: Ձեռնարկը նախատեսված է բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների կենսաբանական ֆակուլտետների ուսանողների համար: Առաջարկվում է օգտագործել «Պարազիտաբանություն», «Բժշկական եւ անասնաբուժական կենդանիներ», «Arachnoentomology» դասընթացներում
Անտոնով Մ.Մ. Հյուսվածքային հելմինթացիաներ մեծահասակների եւ երեխաների (էպիդեմիոլոգիա, կլինիկա, ախտորոշում, բուժում, կանխարգելում) 2004 թ
Մեթոդական հանձնարարականներ: Ներածություն: Էթիոլոգիա: Համաճարակի գործընթացի առանձնահատկությունները: Հյուսվածքների հելմինթիցի իմունոպաթոգենեզը: Հյուսվածքների հելմինտիասի որոշակի տեսակների կլինիկական-էպիդեմիոլոգիական բնութագրեր: Տոքոկարոզ: Տրիխինոզ: Էխինոկոկկոզ: Cysticercosis. Հյուսվածքային հելմինտիի լաբորատոր ախտորոշում: Ախտորոշման գործիքային մեթոդներ: Դիֆերենցիալ ախտորոշում: Հյուսվածքների հելմինտիացիների բուժում: Դիսպանսերի դիտում: Կանխարգելում:
Գaponով Ս.Պ. Parasitic Protozoa- ն 2003 թ
Դասագրքում ուսումնասիրվում են հակոբոզայի կառուցվածքը եւ կյանքի ցիկլը, կենդանիների եւ մարդկանց մեջ պարազիտները: Ձեռնարկը նախատեսված է Ռուսաստանի բուհերի կենսաբանական ֆակուլտետների ուսանողների համար: Այն խորհուրդ է տրվում օգտագործել «Պարազիտաբանություն», «Protozoan diseases», «Medical zoology», «Protozoology» դասընթացներում:
Դասախոսություն Կասետային որդեր 2000 թ
Ընդհանուր բնութագիր: Անզգայացնող (բուլյան) շղթա, տիեզերական գարշահոտություն: Զինված (Porcine) շղթա, տենական արհեստանոց: Cysticercosis. Dwarf tsepene, Hymenolepis հայրը: Echinococcus, Echinococcus granulosus: Alveococcus multilocularis. Շրթունքներ լայն, Diphyllobothrium latum: Sparganoz.
Գարեջուր Ս.Ա. Տեսական պարազիտաբանությունը, ինչպես հասկանալը, ինչն է նրա խնդիրը: 2000 թ
Նյութը քննարկվել է Ռուսաստանի Գիտությունների Ակադեմիայի Կենսաբանական գիտությունների բաժնի կենսաբանական ռեսուրսների ընդհանուր կենսաբանության, էկոլոգիայի եւ ռացիոնալ օգտագործման խնդիրների վերաբերյալ երկու տեսական սեմինարներում: Խոսել տեսական պարազիտաբանության մասին, պետք է սկսեն ծագումնաբանության հիմնական հասկացությունները եւ պոստուլացիան, որ մասնավոր պարազիտոլոգիական տեսությունների սինթեզը, ի վերջո, պետք է հանգեցնի տեսական պարազիտաբանության հատուկ գիտական ​​ուղղության ստեղծմանը:
Դասընթացի բոլոր դասագրքերում. Բժշկական պարազիտաբանություն
Պաթոլոգիական անատոմիա
Շալյագա Իֆ, Մարտեմյանովա Լ., Թուրչենկո Ս. Յու. Pathoanatomical ախտորոշում: Ախտորոշման տարբերությունները եւ դրանց վերլուծությունը 2012 թ
Ուսումնական եւ մեթոդական ձեռնարկի նպատակն է ներկա մակարդակով բացահայտել ախտորոշման եւ կառուցվածքի խնդիրները, ախտորոշման եւ դրանց պատճառների միջեւ անհամապատասխանության աստիճանի վարպետության ասպեկտները, ինչպես նաեւ «աթոգենիկ պաթոլոգիայի» հայեցակարգի էությունը: Ներկայացվում են պաթոանատոմիական ախտորոշման, ախտորոշման տարբերությունների եւ գործնական վարժությունների անցկացման վերաբերյալ վերլուծությունների վերաբերյալ առաջարկություններ: Այն նախատեսված է բժշկական լաբորատորիայի բժշկական ֆակուլտետի 5-րդ եւ 6-րդ կուրսերի ուսանողների, բժիշկ-պրակտիկանտ-պաթոլոգների եւ այլ մասնագիտությունների բժիշկների համար:
Մեթոդական ձեռնարկ Պատանատոմիայի թեստերը բժշկական եւ մանկաբուժական ֆակուլտետների համար 2011 թ
Վնաս. Տրոֆիզմի բջջային եւ արտերկրյա մեխանիզմները: Դիստրոֆիա: Պարենշիմիայի եւ ստոմալ-անոթային դիստրոֆիայի զարգացման ընդհանուր ձեւերը: Խառը դիստրոֆիա: Դասակարգում: Ընդհանուր զարգացման նախադրյալներ: Նեկրոզիս: Կլինիկական եւ մորֆոլոգիական առանձնահատկությունները: Արյան շրջանառության խանգարումներ: Սուր եւ խրոնիկ սրտի անբավարարության մորֆոլոգիա: Thromboembolic սինդրոմը: DIC սինդրոմը: Բորբոքում: Էությունը, զարգացման կանոնավորությունը: Բորբոքային ռեակցիայի կինետոլոգիայի մորֆոլոգիա: Դասակարգում: Արտահայտիչ բորբոքում: Կլինիկական եւ մորֆոլոգիական առանձնահատկությունները: Արդյունավետ բորբոքում: Գրանուլոմատոզ. Իմունոպաթոլոգիական գործընթացներ: Autoimmunization- ը: Հիպսերեսիտիվության ռեակցիաների մորֆոլոգիա: Հարմարման եւ փոխհատուցման գործընթացները: Վերածնում: Ընդհանուր դրույթներ: Վերականգնում եւ պաթոլոգիական վերականգնում: Շագանակներ: Ուռուցքների հիստո- եւ մորֆոգենեզ: Դասակարգման սկզբունքներ: Սարկոմա: Քաղցկեղ: Արյան համակարգի հիվանդություններ: Հեմոբլտոզ:
Չերնոբայ Գ.Ն., Սիդորովա ՕԴ, Իվանով Ա.Վ. Գործնական ընթացքը մասնավոր պաթոլոգիական անատոմիայի ընթացքում 2010 թ
Վերապատրաստման ձեռնարկը սահմանում է դասի թեմաների շարժառիթները, նպատակը եւ խնդիրները, հարցերի ցանկը եւ գործունեության դասընթացները, որոնք ներկայացված են ուսումնական տարրերի ինքնուրույն ուսումնասիրման գործողությունների ալգորիթմով: Առաջարկվում են իրավիճակային առաջադրանքներ եւ փորձարկման առաջադրանքներ նախնական եւ վերջնական մակարդակի վերահսկման համար: Ուսանողների դասագիրքը կազմվում է ըստ 06010165 - բժշկության, 06010365 - մանկաբուժության եւ 06010465 - մեխանիկական պրոֆիլակտիկայի մասնագիտությունների գծով մասնագիտացված պետական ​​կրթական ստանդարտի `հաշվի առնելով կարգապահության ծրագիրը եւ ուսանողի իրավասությունների մակարդակը:
Տարանիա Տ., Կլիմաչեւ Վ.Վ., Լեպիլով Ա.Վ. Թեստային խնդիրներ պաթոլոգիական անատոմիայի վերաբերյալ 2009 թ
Այս թեստային առաջադրանքի նպատակն է նպաստել ինքնակրթության գործընթացին եւ բարձրացնել աշակերտի տեսական եւ գործնական վերապատրաստման արդյունավետության մակարդակը պաթոլոգիական անատոմիայում գործնական վարժությունների համար: Թեստային առաջադրանքները հիմնված են «Կլինիկական մասնագիտությունների համար պլանավորվող պաթոլոգիական անատոմիայի օրինակելի ծրագիր. 04100 - բժշկական գործ, 04200 - մանկաբուժություն, 04300 - բժշկական կանխարգելիչ գործ, Մոսկվա, 2002»: Թեստային առաջադրանքները կազմակերպվում են անցկացվող նիստերի քանակով եւ ընդգրկում ընդհանուր եւ մասնավոր պաթոլոգիական անատոմիայի բաժինները, որոնք համապատասխանաբար ուսումնասիրվում են 5-րդ եւ 6-րդ կիսամյակների ընթացքում: Ձեր ուշադրությունը տրվում է թեստային առաջադրանքներին, որոնցում կարող են լինել մեկ, երկու, երեք եւ ավելի ճիշտ պատասխաններ: Այլ ձեւերի առաջադրանքներում հետեւեք հրահանգներին: Յուրաքանչյուր թեմայի վերջում տրված հարցերի ճիշտ պատասխաններն են, որոնք ավելի հեշտ կպատրաստեն դասեր:
Պլոտնիկովա Ն., Քիմայկին Ս.Պ., Խարիտոնով Ս.Վ. Ընդհանուր եւ որոշակի պաթոլոգիական անատոմիա 2009 թ
Պաթոլոգիական անատոմիայի վերաբերյալ գործնական վարժությունների ձեռնարկը պարունակում է ուսումնասիրված թեմաների հիմնական հարցերի համառոտ նկարագրությունը, ուսումնական տարրերի ցուցադրման հետ կապված միկրոֆինանսավորման մանրամասն նկարագրությունը, առաջարկվող մակրո պատրաստվածքների ցանկը, վերահսկման հարցերը եւ յուրաքանչյուր թեմայի իրավիճակային խնդիրները: Այն նախատեսված է բժշկական ֆակուլտետի բժշկական եւ մանկաբուժական բաժանմունքների III-IV դասարանների աշակերտների համար:
Դիտեք կարգի բոլոր դասագրքերը. Պաթոլոգիական անատոմիա
Մանկաբուժություն
Սամարայում կրծքով սնուցման աջակցման մայրական խումբը Կրծքով կերակրելով ամենակարեւոր խնդիրները 2014 թ
Երեխայի հոգեբանական բարեկեցությունը եւ կրծքով կերակրումը: Նախապատրաստում կերակրման համար: Կերակիր երեխայի պահանջով: Ինչ է դա: Կերակրման կազմակերպում. Պահանջարկի սնուցում, ռիթմեր: Եվ մենք կերակրում էինք յուրաքանչյուր 45 րոպե ... ծննդատան ծննդատներում կրծքով կերակրման կազմակերպումը: Կեսարիայից հետո կրծքով կերակրման կազմակերպումը: Առաջին հարցերը հիվանդանոցում կրծքով կերակրելու մասին: Հաջող կրծքով կերակրման հիմնական կանոնները: Համոզվեք, որ ԱՀԿ / UNICEF- ի առաջարկությունները: Կրծքով կերակրման հիմնական կանոնները (մանրակրկիտ): Երեխայի կրծքի ճիշտ կիրառումը: Ինչ է դա: Մենք կրծքով կերակրում ենք հարմարավետ: Ասիմետրիկ կցորդ. Օգտագործողի ուղեցույց: Ասիմետրիկ կրծքավանդակի հավաքում: Մի փոքր ավելին, երեխայի կրծքավանդակին ճիշտ կցվածքի մասին: Մենք հարմարավետ ենք կազմակերպում: Պիտակներ, կերակրման համար: Կերակրման պայքարով: Մայր + երեխա: Զրույցի հմտությունները զույգերով: Ձեր հարցերը կրծքով կերակրման եւ երեխայի խնամքի մասին եւ դրանց պատասխանները: Կերակրեց բուժքույր մորը: Նախապաշարմունքներ մաստիտի մասին: Լակտացիայի ճգնաժամեր: Եվ ձեր կաթը փախչում է: (Արդյոք ժամանակակից մայրիկները կրծքի կաթի պակաս ունեն) Ինչպես բարձրացնել կաթը: Ես հիվանդ եմ, բայց ես կերակրում եմ: Ինչպես պարզել, որ ձեր բժիշկը չի աջակցում կրծքով կերակրողին: Կրծքավանդակը եւ կողպեքը: Կրծքի մերժումը. Երեխան ասում է `ոչ
Պավլովա Ն.Վ. Հիվանդանոցի մանկաբուժություն: Դասախոսություններ 2012 թ
Ներկայացրեք ձեր ուշադրությանը դասախոսության ամփոփագիրը, որը նախատեսված է բժշկական ուսումնարանների ուսանողներին քննություններ հանձնելու համար: Գիրքը ներառում է հիվանդանոցի մանկաբուժության դասախոսությունների ամբողջական դասընթաց, գրված մատչելի լեզու եւ անպայման օգնական կլինի նրանց համար, ովքեր ցանկանում են արագ նախապատրաստվել քննությանը եւ հաջողությամբ անցնել:
Մեթոդաբանական զարգացում Մանկական հիվանդությունների սինդրոմային ախտորոշում 2012 թ
Մեթոդաբանության մեջ հակիրճ ներկայացվում են նոսոլոգիայի ախտորոշիչ չափորոշիչները: Սուր բրոնխիտ: Բրոնխիոլիտ. Սուր թոքաբորբ: Քրոնիկ թոքաբորբ: Բրոնխիալ ասթմա, առգրավման ժամանակահատված: Ռախիտ. Հիպերվիտամինոզ D. Սպազմոֆիլիա: Արտահայտիչ-կաթարային դիաթեզ: Լիմֆատիկ-հիպոպլաստիկ դիաթեզ. Նյարդային-արթրիտային դիաթեզ: Merulonephritis. Պիելոնեֆրիտ. Սուր բջիջների ձախողում: Քրոնիկ երիկամային թերություն: Հեմոլիտ անեմիա: Լեյկեմիա: Անբավարարություն անեմիա: Հիպոպլաստիկ անեմիա: Հեմոֆիլիա: Թրոմբոցիտոպենիկ purpura (Verlhof հիվանդություն): Հեմոռագիկ vasculitis. Ռեւմատիզմը ըստ Կիզել-Ջոնս-Նեստերովի: Վարակիչ ալերգիկ իմոարդիդը: Թոքսիկո-վարակային սրտաբանություն ......
Էդ. պրոֆեսոր T.A. Նագաեւոյ Ձեռնարկը առողջ եւ հիվանդ երեխայի հետազոտության մեթոդի վերաբերյալ 2011 թ
Երկրորդ, վերանայված եւ համալրված դասընթացների հրատարակումը համակարգված ձեւով նկարագրված է երեխայի օբյեկտիվ կարգավիճակի հետազոտման մեթոդները, ներկայացված են տարբեր մեթոդական մեթոդների կիրառման հերթականությունը, ներկայացված են տարբեր մարմինների եւ համակարգերի քննարկման նորմեր, արձանագրություններ: Ձեռնարկը նախատեսված է բժշկական համալսարանների մանկաբուժական ֆակուլտետի ուսանողների համար:
«Այազան» բժշկական քոլեջ Մանկաբուժության կարճ դասընթաց 2010 թ
Երեխաների կանխարգելիչ եւ բուժիչ խնամքի կազմակերպում: Մանկության ժամանակաշրջանները եւ դրանց բնութագրերը: Երեխայի զարգացման անտրոպոմետրիկ ցուցանիշները: Տարածքային մանկաբույժի աշխատանքում հայտնաբերված բժշկական առաջին փաստաթղթերի ձեւերի ցանկը: Նորածին երեխա եւ հոգ տանել նրան: Նորածինների հովանավորչություն: Մի վաղաժամ երեխա եւ հոգատարություն նրա համար: Կոշտ եւ ֆիզիկական կրթություն: Նորածինների հիվանդությունները:
Տեսեք կարգապահության բոլոր դասագրքերը ` մանկաբուժություն
Պաթոլոգիական ֆիզիոլոգիա
Ա.Վ. Պասեչնիկ, Է.Գ. Մոիսեա, Վ.Ա. Ֆրոլով, Գ. Դրազդովան Բորբոքում եւ փոխաբերական խանգարումներ 2011 թ
Բորբոքային պարբերական հիվանդությունների բուժումը նվազեցնում է սրտանոթային ռիսկի այնպիսի գործոնների մակարդակները, ինչպիսիք են ամերիկյան գիտնականների կողմից ստեղծված C- ռեակտիվ սպիտակուցը եւ ֆիբրինոգենը: Սա հերթական ապացույցն է պարբերական հիվանդությունների եւ սրտանոթային պաթոլոգիայի կապի մասին: C-reactive protein (CRP) եւ fibrinogen են սուր ֆազային սպիտակուցներ եւ համակարգի բորբոքման մարկերներ:

Ինչպես նշվել է Ստոմատոլոգիական հետազոտությունների միջազգային ասոցիացիայի (Հոնոլուլու, Հավայան, ԱՄՆ) 82-րդ ընդհանուր ժողովում, համալիր բուժումը հանգեցրեց CRP- ի (առնվազն 3 մգ / լ) եւ ֆիբրինոգենի (ոչ պակաս, քան 3 գ / լ) սկզբում բարձր մակարդակի կոնցենտրացիաների զգալի նվազմանը: CRP- ի եւ ֆիբրինոգենի կոնցենտրացիան 9 ամիսների ընթացքում նվազել է միայն մեխանիկական բուժմամբ, իսկ 6 ամսվա ընթացքում `հակաբակտերիալ դեղամիջոցը (p <0.05):

Այսպիսով, CRP- ի բարձր մակարդակ ունեցող հիվանդների մոտ, տեղական հակաբիոտիկ թերապիայի հետ համատեղ, լաբորատոր մանրէների հեռացումը նվազեցրեց CRP- ի կոնցենտրացիան ցածր սրտանոթային ռիսկի գործոնների բնութագրիչին:

Այսօր մենք եւ շատ այլ հեղինակներ բարդ բժշկական թերապիայի ազդեցություն են ունենում բորբոքման այլ տիպի բջիջների մակարդակներում `ցիտոկինների, այդ թվում` նյութափոխանակության պրոթերոգենային պարամետրերի վրա:

Բժշկական ֆակուլտետի ուսանողներին, կլինիկական բնակիչներին եւ ասպիրանտներին `սովորելով« Ստոմատոլոգիա »,« Բժշկական բիզնես »,
Մեթոդական ձեռնարկ Հիպոկսիա 2010 թ
Հայեցակարգի սահմանումը, հիպոքսիայի տեսակները: Հիպոքսիայի տարբեր տեսակների էիթոլոգիա եւ պաթոգենեզիա: Փոխհատուցման-հարմարվողական ռեակցիաները: Հիմնական ֆիզիոլոգիական գործառույթների եւ նյութափոխանակության խախտումներ: Հիպոքսիկ նեկրոբիոզի մեխանիզմները: Խտրականություն: Հիպոքսիայի եւ անհամապատասխանության հարմարվողականություն
Մեթոդական ձեռնարկ Էնդոկրին համակարգի պաթոլոգիական ֆիզիոլոգիան 2010 թ
Էնդոկրին համակարգի ընդհանուր բնութագրեր: Էնդոկրինային խանգարման հիմնական դրսեւորումները: Էնդոկրին պաթոլոգիայի զարգացման հիմնական տարրական գործոնները եւ պաթոգենիկ մեխանիզմները: Էնդոկրին ֆունկցիաների կարգավորման կենտրոնական մեխանիզմների խախտում (վնասների կենտրոնական մակարդակ): Ինքնական գործառույթների կենտրոնական կարգավորման ուղիները: Պալարային պրոցեսներ գեղձի մեջ: Հորմոնների գործունեության խանգարման ծայրամասային (լրացուցիչ) մեխանիզմներ: Ներդիրի էնդոկրինոպաթիա: Փոխհատուցողական-հարմարվողական մեխանիզմներ: Ոչնդոկրին հիվանդությունների պաթոգենեզում էնդոկրին խանգարումների դերը: Էնդոկրին խանգարումների բուժման եւ կանխարգելման սկզբունքները:
Լեոնովա Էվանս Չանտուրիա Ա Վ. Վիսմոնտ Ֆ. Ի. Արյան համակարգի պաթոլոգիական ֆիզիոլոգիան 2009 թ
Արյան չափազանց բարդ է, հատկապես կենսական համակարգը, որը մեծապես որոշում է մարմնի ամբողջականությունը: Յուրաքանչյուր մասնագիտության բժիշկի համար անհրաժեշտ է իմանալ գեմետոլոգիայի հիմունքները: Քաղցկեղի արյան համակարգի խանգարումների պաթոֆիզիոլոգիական ասպեկտները կարեւոր նշանակություն ունեն: Սա այս ձեռնարկի առարկա է: Այն ներառում է հեմոֆոեզների, erythro-, leuko-, thrombocytopoies- ի, արյան հեմոստասիայի պաթոլոգիայի, հակաբիոտիկների, տիպիկ ձեւերի եւ ռեակտիվ փոփոխությունների, լեյկոզիտների, թրոմբոցների, հեմոստասների եւ հակաբիոտիկների համակարգերի արդիական տեղեկատվության, ինչպես նաեւ էթոլոգիայի, պաթոգենեզի, փոփոխությունների հետ կապված ժամանակակից տեղեկություններ արյունը ամենատարածված տեսակներով անեմիայի, erythrocytosis, leukemia, hemostasiopathy.

Այս ձեռնարկի հրապարակման նպատակահարմարությունը պայմանավորված է հեմատոլոգիայի արագ զարգացմամբ, այն հարստացնելով նոր ձեռքբերումներով եւ գաղափարներով, որոնք չեն համապատասխանում կրթական գրականությանը, անհրաժեշտ է մատչելի ձեւով նրանց ներկայացնել ուսանողների համար:

Դասընթացի նպատակն է ուսումնասիրել ախտածին, լեյկո, թրոմբոցիտոպոզի, հեմոստասի-հակիգեմոստացիայի գործընթացներում խանգարումների պատճառները եւ մեխանիզմները. արյան տարրերի բնորոշ փոփոխությունները, էյիոլոգիան, տարբեր տիպի անեմիայի պաթոգենեզը, էիթրոցիտոզը, լեյկոզը, hemostasiopathy; փոփոխություններ արյան պատկերը:

Դասընթացի նպատակներն են `...
Մեթոդական ձեռնարկ Արտաքին շնչառության պաթոլոգիա 2009 թ
Շնչառության կարգավորում: Շնչառական կենտրոնի գործառույթների խախտում: DC- ի խախտումների ձեւերը: Թոքերի գազի փոխանակման ֆունկցիայի բնորոշ խախտումները: Ալվեոլային օդափոխության խախտում: Հիպվանտենսացիոն խանգարումների տեսակները: Օդափոխության-պերֆուսային հարաբերությունների խախտում: Թոքերի տարբերությունը: Շնչառության պաթոլոգիական տեսակները: Շնչառության տերմինալները: Dissociated շնչառություն: Շնչառության շեղումը: Էտիոլոգիա, պաթոգենեզ, հազի հետեւանքները: Արտաքին շնչառության անբավարարություն:
Տեսեք կարգապահության բոլոր դասագրքերը. Պաթոլոգիական ֆիզիոլոգիա
Օտորինոլարինգոլոգիա
OA Կոլենչուկովա, Ս.Վ. Սմիրնովա, Ա.Ա. Սավչենկոն Կրծքագեղձի եւ ռինոսինուսիտի միկրոբիոկենոզը 2011 թ
Մենագրությունը նվիրված է օտորինոլարինգոլոգիայի, մանրէաբանության եւ իմունոլոգիայի հիմնախնդիրներին: Ռինոսինուսիտի էթիոլոգիայի եւ պաթոգենեզի պայմաններում կախված են քթի լորձաթաղանթի միկրոբիոկենոզի խնդիրները: Հաստատված են ռինոսինուսիտի (ալերգիկ եւ պսեւդոալերգեներային գենիեզ) տարբեր պաթոգենետիկ ձեւերի տակ գտնվող ռնգային մուկոզայի միկրոկենսոզիայի առանձնահատկությունները: Շեշտը դրվում է մանրէաբանական ֆլորայի առանձնահատկությանը `քաղցկեղի եւ բակտերիալ ռինոզինուսիտի վրա: Ռինոսինուսիտի ռնգային լորձաթաղանթի մանրէաբանական լանդշաֆտային բնութագիրը տրվում է կախված ալերգիկ բորբոքման առաջացման իմունոֆաթոլոգիական հիմքի վրա:

Գիրքը նախատեսված է բակտերիոլոգների, մանրէաբանների, օտորինոլարինգոլոգների, ալերգոլոգների, իմունոլոգների, բժշկական համալսարանների ուսանողների եւ ասպիրանտների համար:
Shpargalga Պատասխաններ օտորինոլարինգոլոգիայի վերաբերյալ 2010 թ
Պատասխաններ SPbgMU- ի 4-րդ տարվա ստոմատոլոգիայի ֆակուլտետի քննության համար: ակադ. IP Պավլով.44 հարցը

Ընդհանուր հարցեր եւ ԼՕՌ օրգանների հետազոտման մեթոդներ: ԼՕՌ օրգանների կլինիկական անատոմիա եւ ֆիզիոլոգիա: Ականջի պաթոլոգիան: Վերին շնչառական համակարգի արյունահոսություն:
Ստանդարտներ ԼՕՌ հիվանդությունների ախտորոշում եւ բուժում 2009 թ
Ախտորոշիչ ստանդարտներ եւ բուժում հետեւյալ հիվանդությունների համար. Սուր նազոֆարինգիտ Սուր ֆարինգիտ Streptococcal pharyngitis Սուր վարակվածություն այլ նշված հիվանդությունների հետեւանքով Սուր ֆարինգիտ, չճշտված Սուր տոնզիլիտ (կոշտ կոկորդ): Streptococcal tonsillitis Քրոնիկ տոնզիլիտ Հյուսվածքների հիպերտոֆիա Ադենոիդների հիպերտոֆիա Սուր տոնզիլիտ, որը առաջացել է այլ ...
Փորձարկման աշխատանքներ Խուլեր: Դասակարգում: Կլինիկա: 2008 թ
Լսողության կորստի հասկացություն: Լսողության կորուստների տեսակները: Լսողության կորստի պատճառները: Լսողության կորստի նշանները: Խուլերի բուժում: Լսողության կորստի կանխարգելում:
Քոչկին Ռ.Վ. Impedance audiometry- ը 2006 թ
Քննության լսողական մեթոդները, որոնք հիմնված են ձայնային ազդանշանների (սուբյեկտիվ աուդիոմետրիա) ներկայացման արդյունքում առաջացած փորձարկման առարկաների սենսացիաների գնահատման վրա, իրավագիտորեն գերիշխում են կլինիկայում: Փաստորեն, դրանք psychoacoustic թեստեր են: Սենսացիայի առանձնահատկություններից է, որ թաքնված են լսողության տարբեր ասպեկտների եւ դրսեւորումների ուսումնասիրման անսահմանափակ հնարավորություններ: Այնուամենայնիվ, կան մի շարք իրավիճակներ, որոնց դեպքում սուբյեկտիվ ցուցանիշների օգտագործումը հնարավոր չէ կամ անցանկալի: Մասնավորապես, օբյեկտիվ մեթոդները հատուկ նշանակություն են ստանում երեխաների լսողության ուսումնասիրության մեջ, ուսումնասիրված մտավոր զարգացման անբավարարության դեպքերում, տարբեր հիվանդությունների եւ վնասվածքների պատճառով գիտակցված գիտակցության դեպքում: Ռազմական, աշխատանքային, դատաբժշկական փորձաքննության ընթացքում սովորաբար հաճախ լսողական գործառույթի վիճակի օբյեկտիվ գնահատման կարիք կա, առանց առարկայի այս գործընթացի մասնակցության: Այս գրքում «Impedance audiometry» - ը պատմում է օբյեկտիվ լսողական գնահատման մեթոդներից մեկի մասին, որն վերջերս տարածվել է կլինիկական աուդիոլոգիայում, ակուստիկ իմպեանդային չափումն է, միջին ականջի ակուստիկ իմպեանդայի չափումը:
Դիտեք դասընթացի բոլոր դասագրքերը ` օտորինոլարինգոլոգիա
Առողջության համակարգի կազմակերպում
Շտաբ ՌԴ-ի առողջապահական ծառայությունների PR ծառայությունների զարգացում եւ գործունեություն 2012 թ
Բովանդակություն

Ներածություն

«ՌԴ առողջապահության ոլորտի հասարակայնության հետ կապերի ծառայությունների զարգացում»

"Ռուսաստանի Դաշնության առողջապահական համակարգում PR- ի պրակտիկ ներդրումը"

"Տեղեկատվական համակարգերի եւ տեխնոլոգիաների դերը առողջապահության ոլորտում"

Եզրակացություն

Գրացուցակների գրելու համար օգտագործվող ցանկը
Դասընթացի աշխատանքը Բժշկական ծառայությունների սպառողների պահվածքը պահանջարկի ձեւով ձեւավորելու համար 2012 թ
Ներկայումս առողջապահության ոլորտում մարքեթինգն իր մանկության մեջ է: Սա էվոլյուցիոն զարգացման համալիր ուղին է, հաղթահարելով բազմաթիվ դժվարություններ եւ հակասություններ, կուտակելով փորձը: Եվ որքան դրական փորձը դառնում է բժիշկների, առողջապահական հաստատությունների ղեկավարների սեփականությունը, այնքան ավելի հաջող կլինի հաղթահարել հասարակության կարեւորագույն արժեքի `մարդու առողջության հետ կապված դժվարությունները եւ լուրջ թերությունները:
Փորձարկման աշխատանքներ Առողջապահության կազմակերպությունում աշխատուժի կազմակերպում, ռացիոնալացում եւ վարձատրություն 2012 թ
Առողջապահության կազմակերպությունում աշխատուժի կազմակերպում, ռացիոնալացում եւ վարձատրություն: Աշխատանքի տեղադրում: Աշխատատեղերի սպասարկում: Սկզբունքները: Կանոնակարգերը: Կազմակերպություն: Աշխատանքի բաժին առողջապահական հաստատություններում: Փոխհատուցման վճարման տեսակները: Կոմպենսատոր վճարումների տեսակները: Առողջապահական հաստատությունում անձնակազմի տեղաշարժի վերլուծությունը հետեւյալ տվյալների `անձնակազմի կարգավիճակը: Առողջապահական հաստատությունում աշխատող բժշկական անձնակազմի միջին թվաքանակը, անձինք: Առողջապահական հաստատությունում աշխատող միջին բժշկական անձնակազմը դուրս է եկել, այդ թվում նաեւ իր խնդրանքով: Ընդունվել է մեկ տարվա ընթացքում առողջապահական հաստատություններին, մարդկանց: Տարվա ընթացքում առողջապահական հաստատությունում աշխատող մարդկանց թիվը, մարդիկ: Ընդունման շրջանառության գործակիցը: Կենսաթոշակի շրջանառության գործակիցը: Շարժունակության գործակիցը: Շրջանակների կայունության գործակիցը
Քննության պատասխանները Առողջապահության եւ առողջապահության կազմակերպություն 2011 թ
Հայեցակարգի սահմանումը. «Նորմ», «հիվանդություն», «երրորդ պետություն»: ԱՀԿ Սահմանադրության մեջ «առողջության» տերմինի մեկնաբանումը: Բնակչության գիտությունը, նրա հիմնական ցուցանիշները: Բնակչության տեսակները: Բնակչության առողջության վրա ազդող գործոնները եւ դրանց նշանակությունը: Բնակչության ֆիզիկական զարգացում: Նրա ուսումնասիրության նշանները: Բուժման տեսակները, դրանց բնութագրերը եւ ուսումնասիրման մեթոդները: Բնակչության առողջության վիճակի գնահատումը: Սոցիալապես կարեւորագույն կարեւորագույն հիվանդություններն ու դրանց կանխարգելումը: Պետության կարեւորագույն խնդիրները քաղաքացիների առողջության պահպանման գործում: Ռուսաստանի հասարակական առողջության սկզբունքները: Սոցիալական ապահովության հայեցակարգը, սոցիալական ապահովագրության ռիսկի գործոնները: Առողջության ապահովագրության նպատակը եւ դրա տեսակները: Առողջության ապահովագրության սուբյեկտները, դրանց գործառույթները: Առողջության ապահովագրության հիմնական օրենսդրական փաստաթղթերը: CHI- ի հիմնական տարածքային ծրագրերը: Բժշկական հաստատությունների բժշկական ապահովագրության եւ քաղաքացիների իրավունքների ոլորտում գործունեությունը: Առողջապահական համակարգի բարեփոխումներ: Հանրային առողջության պահպանման պետական ​​քաղաքականությունը: Բժշկական օգնության կազմակերպման համակարգ: Ռուսաստանի առողջապահական կառուցվածքը: Քաղաքային բնակչության բժշկական եւ կանխարգելիչ խնամքի կազմակերպումը, բժշկական հաստատությունների նոր տեսակները: Գյուղական բնակչության բժշկական եւ կանխարգելիչ խնամքի կազմակերպման առանձնահատկությունները: Ամբուլատոր կլինիկաների գործունեությունը, դրանց կառուցվածքը, հիմնական փաստաթղթերը, գործունեության ցուցանիշները: Հաշմանդամություն եւ վերականգնում: Նրանց նշանակությունը: Բնակչության համար ստացիոնար բուժում (կառուցվածք, գործունեություն, փաստաթղթեր, կատարողական ցուցանիշներ) Արտակարգ շտապ բժշկական օգնություն: Նրա աշխատանքի գնահատականները: Ռուսաստանում մայրության պաշտպանություն: Բժշկական հաստատությունների գործունեությունը, գործունեության ցուցանիշները: Երեխաների եւ դեռահասների առողջության պահպանման առանձնահատկությունները: Բժշկական հաստատությունների տեսակները: Նրանց աշխատանքը եւ կատարողականությունը գնահատելը: Առողջության տնտեսագիտություն, սկզբունքներ եւ խնդիրներ: Առողջության խնամքի արդյունավետության տեսակները: Առողջապահության ոլորտում մարկետինգ, տեսակներ, նպատակներ: Մարկետինգի գործունեությունը հանրային առողջության ոլորտում: Առողջության ֆինանսավորման աղբյուրը: Բյուջետային-ապահովագրական բժշկության մոդելը: Բյուջեի հասկացությունը եւ գնահատումները: Առողջապահական ֆոնդեր եւ CHI ձեւեր: Նրանց ձեւավորումը եւ կատարումը: Առողջապահության կառավարման ոլորտում գործունեության կառավարման, նպատակների եւ գործունեության հիմնական գործառույթների վերաբերյալ հայեցակարգը: Ռուսաստանի Դաշնությունում կառավարման կառուցվածքը: Ռուսաստանի Դաշնության առողջապահական համակարգը (պետական, համայնքային, մասնավոր): Լիցենզավորման եւ հավատարմագրման հայեցակարգը:
Դասախոսություն Առողջապահության արդյունավետությունը: Առողջապահության արդյունավետության որոշում 2011 թ
Դասախոսությունը բերում է առողջապահության արդյունավետության հայեցակարգին, ուսումնասիրում է առողջապահական արդյունավետության տարբեր տեսակների ցուցանիշները եւ դրանց հաշվարկը, մեծ ուշադրություն է դարձվում առողջության պահպանման տնտեսական արդյունավետության ցուցանիշին եւ առողջապահության բնագավառի առանձնահատկություններին:
Դիտեք դասընթացի բոլոր դասագրքերը ` առողջապահական համակարգի կազմակերպում
Ուռուցքաբանություն
Դասախոսություններ Խոզի ճարպաթթուներ 2012 թ
Տավարի մակերեւույթը տառապում է ենթաստամոքսային գեղձի քաղցկեղը ենթաստամոքսային գեղձի քսանթինները ենթաստամոքսային գեղձի քսանամանով հիվանդի քաղցկեղը Fater- ի խոռոչի քաղցկեղը բորբոքային ուղեղի քաղցկեղը ուղեղի քաղցկեղը լյարդի քաղցկեղը
Դասախոսություններ Կարճ ուղեցույց խոշոր միկոգինեկոլոգիական հիվանդությունների ախտորոշման եւ բուժման համար 2011 թ
Կարճ ուղեցույց խոշոր օնկոգինեկոլոգիական հիվանդությունների ախտորոշման եւ բուժման համար: Վուլուի նախալեզալային հիվանդությունները

Վոլվա քաղցկեղը

Արգանդի արգանդի արգանդի արգանդի տարածման առաջխաղացման հիվանդություններ Endometrial համակարգի արգանդի քաղցկեղը Ութերինյան սարկոմանը Սեռական կազմի ձեւավորումը փոքր սալիկների մեջ, որը ծագում է սեռական օրգաններից Քաղցկեղի ձվարանների քաղցկեղը ճակատային խողովակի քաղցկեղը Trophoblastic հիվանդություն Choriocarcinoma
Դասախոսություններ XIV ՌԴ քաղցկեղի կոնգրեսի նյութերը 2010 թ
Հավաքածուն պարունակում է ռեպորտաժների XIV քրոնիկական կոնգրեսի առաջատար տեղական եւ արտասահմանյան փորձագետների կողմից ներկայացված եւ նվիրված կլինիկական եւ փորձարարական ուռուցքաբանության արդի հիմնախնդիրներին նվիրված զեկույցներ: Հավաքածուն ներառում է նաեւ Ռուսաստանի եւ ԱՊՀ երկրների օնկոլոգների գիտական ​​աշխատանքների ամփոփագիր:

2010 թ.-ին նախատեսվում է հրապարակել XIV ՌՔԿ կոնգրեսի նյութերի ժողովածու:
AI Rukavishnikov Քաղցկեղի ABC- ն 2007 թ
Ձեռնարկը նվիրված է քաղցկեղի քաղցկեղի ախտորոշմանը եւ բուժմանը `իր գործի հիման վրա` քաղցկեղի բջիջ:

Գլխում, քաղցկեղի եւ դրա աղբյուրների ժամանակակից գիտելիքները, քաղցկեղի բջիջների հատկությունները եւ դրանց մոլեկուլային պատճառները համեմատվում են նույն տիպի նորմալ բջիջի հետ:

Դրա հիման վրա նկարագրված են քաղցկեղի վաղ հայտնաբերման ժամանակակից մեթոդները եւ դրանց վերացումը, քաղցկեղի բջիջների վերացման եւ վերացման մեթոդները:

Ձեռնարկը նախատեսված է բժշկական համալսարանների եւ բուհերի ստոմատոլոգիական ֆակուլտետի ուսանողների համար: Դա կարող է օգտակար լինել ինկոլոգների համար:
Պետրենկո Ա.Ա. Արգանդի վզիկի քաղցկեղի DNA methylation- ի վերլուծությունը 2003 թ
Ներածություն ԴՆԹ-ի մետիլման գործառույթը ԴՆԹ-ի մետիլման տարածումը ԴՆԹ-ի մետիլման գործառույթը Մեթիլացում `զարգացման ընթացքում Մեթիլման ֆերմենտներ Մեթիլացում` որպես դինամիկ գործընթաց Քաղցկեղի առաջացման ժամանակ մաթիլացման դերը քաղցկեղի առաջացման ժամանակ ԴՆԹ-ի մետիլման գենետիկ դերը քաղցկեղի քաղցկեղի ժամանակ ԴՆԹ-ի մետիլման էգիգենետիկ դերը ԴՆԹ-ի մետիլման վիճակի որոշման ժամանակակից մեթոդների համեմատական ​​վերլուծություն CpG dinucleotides- ի մեթիլացման կարգավիճակի վերլուծության մեթոդներ CpG- կղզիների հայտնաբերում, ուռուցքային-մեթիլացված ուռուցքներում Նյութեր եւ մեթոդներ Ուսումնասիրության արդյունքները
Տեսեք կարգի բոլոր դասագրքերը ` Ուռուցքաբանություն
Նյարդաբանություն եւ նյարդավիրաբուժություն
Բաբբ Խթանել նյարդաբանության կարգի քննությանը 2012 թ
Ուսումնասիրության տոմսեր նյարդաբանության, Հիմնարար եւ կլինիկական նյարդաբանության եւ նյարդավիրաբուժության բաժանմունքի, ՌՀՄՄ
Բաբբ Նյարդաբանություն 2012 թ
Նյարդաբանության նյարդաբանության ավելի քան 30 ամենատարածված հարցերի պատասխանները: Պատմություն Նյարդային համակարգի ֆիլոգենիա նյարդային համակարգի օնտոգենեզը երկարացնում է ուղեղի խոշոր կիսագնդերը Ֆրոնտալ լոբա Dark մասնաբաժինային ժամանակային լոբբի կորպուս կոլոսում խորը reflexes: Էքստրապիրամիդային համակարգի հետազոտություն: Սենսիտիվության ուսումնասիրություն, ինքնավարական նյարդային համակարգի հետազոտություն Սիմպտոմ եւ սինդրոմի հասկացություն Ծայրամասային կաթված Կենտրոնական կաթված
Շտաբ «Նյարդային համակարգի վարակիչ հիվանդությունները» 2012 թ
Ներածություն Կենտրոնական նյարդային համակարգի ինֆեկցիոն հիվանդություններ Եսենիտի էնցեֆալիտը, meningoencephalitis, encephalomyelitis, chorea Poliomyelitis Neuritis, polyneuritis Նյարդային համակարգի սիֆիլս Նյարդային համակարգի տուբերկուլյար լորձերը NeuroPhide եզրակացություն
Ներկայացում Օստեոխոնդրոզով հիվանդների վերականգնում 2012 թ
Սահմանում: Էթիոլոգիա: Ժամկետները: Վնասների մեխանիզմներ: Դիմումների առանձնահատկությունները, կախված ոչնչացման մեխանիզմից: Վերականգնում. Սահմանում, հիմնական սկզբունքներ, առաջադրանքներ, տեսակները (ներառյալ զորավարժությունների մոտավոր հավաքածու): Կանխարգելում (գործնական խորհուրդներ):
Շտաբ Արյան շրջանառությունը ուղեղում եւ ուղեղի ռեակցիա է հիպոքսիային 2012 թ
Ներածություն Ուղեղը ուղեղի արյան շրջանառությունը ուղեղի հիպոկսիա Եզրակացություն Հղումներ
Տեսեք կարգապահության բոլոր դասընթացները ` նյարդաբանություն եւ նյարդավիրաբուժություն
Հերիքային, գենային հիվանդություններ
Դասախոսություններ Դասախոսություններ եւ գործնական հանձնարարություններ գենետիկայի վերաբերյալ 2011 թ
Պատմության մեթոդներ Մոլեկուլային գենետիկայի հիմունքներ Ունիվերսալ ժառանգության ձեւեր Փոփոխականությունը ժառանգական հիվանդությունների դասակարգում Քրոմոսոմային հիվանդություններ Հերիքային գենային հիվանդություններ ժառանգական հիվանդությունների ախտորոշում, բուժում եւ կանխարգելում
Ուգոլնիկովա Է. Գ (կոմպոզիցիա) Բժշկական գենետիկայի խնդիրները 2011 թ
Բժշկական գենետիկայի պրոբլեմների հավաքագրում Բազմազան գրական աղբյուրներից կազմված բժշկական գենետիկայի ուսուցչուհի Էնգելս բժշկական գիտությունների քոլեջ Ուգոլնիկովա Է.Գ. Բովանդակություն, բացատրական նշում, ժառանգականության հիմնական օրինաչափություններ, ժառանգականություն եւ պաթոլոգիա: Գենետիկական հիվանդություններ: Հերդայնություն եւ պաթոլոգիա: Մարդու ժառանգականության ուսումնասիրման մեթոդներ: Բժշկական-գենետիկական խորհրդատվություն: Հավելված. Հավելված Հերիքային հիվանդություններ: Գենետիկայի խնդիրների լուծման կիրառման ալգորիթմ: Դիմում
Շտաբ Բժշկական գենետիկայի խնդիրները: Բժշկական-գենետիկական խորհրդատվություն 2011 թ
Բժշկական գենետիկա, դրա զարգացում: Մեղքի խնդիրներ: գենետիկա, էթիկական սկզբունքներ, գենետիկական ցուցադրություն, նախածննդյան ախտորոշում, ՄԻԺԻ-ի նպատակներ, նպատակներ եւ մեթոդներ, IYC փուլեր:
Փորձարկման աշխատանքներ Քրոմոսոմային հիվանդություններ, որոնք առաջացել են ավտոսոմերի քանակի խախտմամբ 2011 թ
Понятие об аутосомах ,их количестве ,функциях. Частичные и полные моносомии: синдром «кошачьего крика» синдром Лежена синдром де Груши Трисомии : синдром Дауна синдром Эдвардса синдром Патау
Реферат Наследственные заболевания 2011 թ
Введение - Этиология наследственных болезней - Генные болезни - Хромосомные болезни - Болезни с первичным биохимическим дефектом - Лечение и профилактика наследственных болезней Заключение Литература
Просмотреть все учебники дисциплины: Наследственные, генные болезни
Кожные и венерические болезни
Таблицы Մաշկի եւ վեներական հիվանդություններ 2011 թ
Описание заболеваний по всему курсу КВБ в таблицах: этиология, классификация, симптомы, лечение.
Шпаргалка Dermatovenereology 2011 թ
Ответы к экзамену по дерматовенерологии. Содержит краткие, лаконичные ответы на 118 экзаменационных вопросов.
Шпаргалки Dermatovenereology 2011 թ
Кожа – это элемент иммунной системы организма, защитный покров человека, который имеет влияние на функционирование всех внутренних органов и систем. Кожа выполняет ряд жизненно необходимых функций, которые обеспечивают нормальное функционирование всех систем организма. Информативные ответы на все вопросы курса «Дерматовенерология» в соответствии с Государственным стандартом. Строение и функции кожи Придатки кожи Чесотка. Этиология, патогенез, клиника Чесотка. Диагностика, лечение, профилактика Вшивость Атопический дерматит. Этиология, патогенез, клиника Атопический дерматит Простой герпес, или простой пузырьковый лишай Вторичный, или рецидивирующий, простой герпес Опоясывающий герпес или опоясывающий лишай Атипичные формы герпес-вирусной инфекции Папилломавирусная инфекция.....и т.д.
Кафедра дерматовенерологии История болезни 2011 թ
Общие сведения о бол Жалобы Анамнез заболевания Анамнез жизни Объективное исследование Status localis План лабораторного исследования Обоснование клинического диагноза Дифференциальный диагноз Лечение Дневник курации Эпикриз Список используемой литературы
Методические рекомендации Вши человека 2010 թ
"Вши человека" (Диагностика, медицинское значение, меры борьбы) (утв. заместителем начальника Главного санитарно-эпидемиологического управления Минздрава СССР 5 июля 1990 г. N 15/6-28) Вши человека. Общая характеристика вшей. Диагностика видов вшей. Медицинское значение вшей. Методы борьбы со вшами. Таблица для определения вшей человека. Характеристика жизненных схем вшей человека. Препараты и нормы расхода для борьбы с педикулезом головы. Препараты и нормы расхода для борьбы со вшами на белье, одежде и в помещениях. Список рекомендуемой литературы.
Просмотреть все учебники дисциплины: Кожные и венерические болезни
История медицины
Реферат История медицины 2012 թ
Возникновение медицины и её развитие до 16 века. Медицина в 16—19 веках. Развитие медицины в 20 веке. Некоторые проблемы современной медицины. Медицина в СССР. Литература.
Реферат История развития гематологии 2012 թ
Введение Накопление знаний о составе и свойствах крови Открытие эритроцитов и установление их срока жизни Изучение гемоглобина Открытие групп крови и резус-фактора Открытие лейкоцитов и механизма иммунитета Открытие тромбоцитов и описание механизма свертываемости крови Развитие трансфузиологии Первый опыт Решения проблемы хранения крови Поиск кровезаменителей Развитие трансфузиологии в СССР Российская служба крови в наши дни Развитие клинической гематологии. Становление гематологии в России Лечение лейкозов Лечение анемий Трансплантация костного мозга Заключение Список литературы
Реферат Немецкий врач и бактериолог Генрих Роберт Кох 2012 թ
Ранние годы жизни Высшее образование Основные достижения и научные труды Выдающиеся открытия Ученики и последователи великого ученого
Реферат Матвей Яковлевич Мудров - великий русский ученый 2011 թ
Введение Основные биографические данные. М. Я. Мудров в годы своего обучения. Деятельность М. Я. Мудрова в медицине. Оценка деятельности Мудрова современниками и потомками. Եզրակացությունը: Список Литературы.
Реферат Интересные открытия в медицине 2011 թ
Введение История Г. Н. Сытина Метод Сытина (СОЭВУС) Заключение Список литературы
Просмотреть все учебники дисциплины: История медицины
Инфекционные заболевания
Реферат Техника безопасности медицинского персонала в плане профилактики заражения вирусными инфекциями 2012 թ
Введение Факторы риска заражения хирургов вирусными гепатитами и виды профилактики Общее понятие ВИЧ-инфекции и профилактика ВИЧ-инфекции в хирургии Заключение Список использованной литературы
Шпаргалка Ответы к экзамену по инфекционным болезням 2011 թ
Ответы к экзамену по инфекционным заболеваниям. Включают в себя краткие ответы на экзаменационные вопросы кафедры БГМУ. Оглавление: сыпной тиф, брюшной тиф, паратифы, сальмонеллёз, чума, холера, сибирская язва, методы борьбы с дегидратацией, ОКИ, грипп и т. д.
Реферат Профилактика парентеральных вирусных гепатитов 2011 թ
Парентеральные (гемоконтактные) гепатиты Пути заражения Меры профилактики Эпидемиологическое обследование Экстренная иммуноглобулинопрофилактика Инфицирование медицинского работника
Лекции Менингококковая инфекция и Коклюш. Паракоклюш 2011 թ
Менингококковая инфекция: Историческая справка, Возбудитель, 3 группы источников возбудителя инфекции, Механизмы инфицирования, Патогенез, Клиника, Менингококковое носительство. Коклюш. Паракоклюш: Историческая справка, Эпидемиология, Патогенез, Клиническая картина, Диагностика, Показания к госпитализации, Лечение на дому, Вакцинопрофилактика. ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ОЧАГЕ МЕНИНГОКОККОВОЙ ИНФЕКЦИИ ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ОЧАГЕ КОКЛЮША
Реферат Աղիքային վարակները եւ դրանց կանխարգելումը: Отличительные признаки кишечных инфекций от пищевых отравлений микробной природы 2011 թ
«Աղիքային ինֆեկցիաները եւ դրանց կանխարգելումը: Отличительные признаки кишечных инфекций от пищевых отравлений микробной природы»К острым кишечным инфекциям относятся брюшной тиф, паратифы А и В, дизентерия, холера, инфекционный гепатит и др. Этой группе заболеваний свойственны однотипная локализация возбудителя (кишечник), одинаковые механизмы и пути заражения (фекально-оральный, контактно-бытовой), сходные кишечные проявления болезни (расстройство функции кишечного тракта), а также общие принципы борьбы и профилактики. Источниками инфекции являются только больной человек и бактерионоситель; за исключением паратифа В, источником которого, кроме человека, могут быть некоторые животные (крупный рогатый скот, свиньи, птицы). Особая роль в распространении кишечных инфекций принадлежит пищевому и водному путям, что связано с длительной выживаемостью возбудителей в воде и пище.
Просмотреть все учебники дисциплины: Инфекционные заболевания
Иммунология и аллергология
Лекции по иммунологии

Лекция по иммунологии 2011 թ
Иммунопрофилактика и иммунотерапия. Иммунитет и иммунопатология. Методы исследования иммунной системы. Методы иммунокоррекции. Онтогенез иммунной системы Критические периоды в развитии иммунной системы Иммунопатология 2-го типа. Механизмы цитолиза. Иммунные гемолитические анемии. Болезни, обусловленные иммунными комплексами (3-й тип иммунопатологических реакций). Характеристика иммунокомплексного воспаления. Нозологические формы заболеваний. Болезни, обусловленные 4-м типом иммунопатологических реакций. Иммунопатогенез. Нозологические формы заболеваний. 5-й тип иммунопатологических повреждений ткани. Иммунопатогенез болезни Грейвса, миастении гравис. Молекулярные основы апоптоза. Пусковые сигналы: индукторы и ингибиторы апоптоза. Эффекторы апоптоза. Роль апоптоза в развитии иммунопатологии. Морфологические проявления апоптоза Механизм апоптоза

Учебно-исследовательская работа

Введение в иммунологию. Строение и функциональная организация иммунной системы 2011 թ
УИРС по иммунологии Волгоградский Государственный Медицинский Университет. Россия , год выполнения 2011, 36 страниц Список заголовков: История развития иммунологии как науки. Предмет и задачи иммунологии. Достижения иммунологии. Строение и роль костного мозга в деятельности иммунологии системы. Строение и роль тимуса в деятельности иммунной системы. Строение и роль селезенки в деятельности иммунной системы. Строение и роль лимфатических узлов в деятельности иммунной системы. Строение и роль лимфоидной ткани в деятельности иммунной системы. Происхождение, основные этапы дифференцировки и виды иммунокомпетентных клеток. Литература.

Реферат Біотехнологічня підходи до отримання вакцин, діагностичних та лікувальних препаратів 2011 թ
Вступ. Одержання сучасних діагностичних препаратів. Біотехнологічні підходи до отримання лікувальних препаратів. Біотехнологія вакин. Висновки. Перелік посилань.
Реферат Иммунитет 2010 թ
Введение, Иммунитет, Антигены, Органы иммунной системы, Клеточные и гуморальные показатели иммунитета, Иммунный ответ, Регуляция иммунитета, Функциональная система поддержания постоянства клеток организма, Заключение.
Реферат «Цитокины» 2010 թ
Механизм действия Классификация Функции

Просмотреть все учебники дисциплины: Иммунология и аллергология
Гематология
Лекция Анемии. Геморрагический синдром 2010 թ
Постгеморрагические анемии. Железодефицитные анемии. Апластические (гипопластические) анемии. Гемолитические анемии.
Реферат Гемостаз и его компоненты. Антигенные системы крови 2009 թ
Выполнено кратко, но очень профессионально. Графическое схемы, таблицы, библиография
Максимович Н.А. Гемолитические анемии у детей 2005 թ
Учебно-методическое пособие, составлено в соответствии с прграммой обучения на педиатрическом факультете по курсу детской гематологии. Псобие включает вопросы этиологии, патогенеза, классификации, клиники, диагностки и реабилитации детей с гемолитическими анемиями. Учебно-методическое пособие предназначено для самоподготовки к занятиям по детской гематологии студентам 5-6 курсов педиатрического факультета и может быть полезным врачам-педиатрам.
Мокеев И.Н. Инфузионно-трансфузионная терапия: Справочник 1998 թ
Книга является третьим, переработанным и дополненным изданием справочника по инфузионно-трансфузионной терапии (1-е издание вышло в 1996 г.). В нем кратко изложены основные вопросы, касающиеся инфузионно-трансфузионной терапии: проблема донорства, заготовка и хранение донорской крови, переливание крови, неблагоприятные последствия гемотрансфузий, плазмозамещающие среды, парентеральное питание. В книгу также включены обзор методов искусственного очищения крови и глава о синдроме диссеминированного внутрисосудистого свертывания крови.

Цель данной книги - помочь читателю сориентироваться в обширной информации по инфузионно-трансфузионной терапии.

Справочник рассчитан на широкий круг врачей различных специальностей. Книга может быть использована как практическое пособие при подготовке к сдаче зачета по переливанию крови и кровезаменителей.

Кассирский И.А., Алексеев Г.А. Клиническая гематология 1970
Подробно описана этиология, патогенез, клиника и диагностика всех патологических состояний крови.
Просмотреть все учебники дисциплины: Гематология
Валеология
Лекции Лекции по валеологии 2011 թ
50 лекций. Истоки и история развития валеологии. Характеристика валеологии как науки. Основные задачи валеологии. Социальные, медицинские и психологические аспекты валеологии. Две сферы образа жизни человека. Аспекты, характеризующие здоровый образ жизни. Стратегия жизни долгожителя. Возможная продолжительность жизни человека. Определения понятий здоровье, болезнь, третье состояние. Медицинские методы оценки физических и функциональных возможностей человека.....
Шпаргалки к экзамену Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 2011 թ
Армавирская Государственная Педагогическая Академия. Шпаргалки по экзамену «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (ЗОЖ)» Социально-психологические аспекты ЗОЖ. Пихолого-педагогические аспекты ЗОЖ. Ջերմություն: первая помощь при ложном крупе. Травматический шок. Терминальные состояния. Пневмония. Отморожение. Ожог. Рациональное питание. ВИЧ-инфекция. Отравление. Эпидемический процесс. Инфекционный процесс. Профилактика инфекционных заболеваний. Инфекционные заболевания. Иммунитет. Бронхиальная астма. Инородные тела уха, носа, глотки, гортани. Вирусный гепатит. Գաստրիտ. Укусы змей. Почечная колика. Реанимация (оживление). Непрямой массаж сердца. (НМС). Искусственная вентиляция легких. Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки. Ишемическая болезнь сердца (ИБС). Холера. Лекарственная терапия. Շաքարախտ. Туберкулёз. Виды наркотических зависимостей. Наркотики. Алкоголь. Токсикомания. Детский травматизм. Общие понятия микробиологии. Профилактика детского травматизма. Десмургия. Эмоциональный стресс. Заболевания, передающиеся половым путём (ЗППП). Репродуктивное здоровье. Профилактические мероприятия. Кровотечение.
Грибан В.Г. Валеологія 2011 թ
Зміст Від автора Поняття про валеологію. Об'єкт, Метед та методологічні основи, шсторія розвитку науки Валеологія як наука Здоров'я та хвороба Об'єкт валеології Методологічні основи валеології Основні завдання валеології початок та історія розвитку валеології Дефініції та понятійний апарат Вплив екологічних факторів на здоров'я людини Людина та її Здоров'Я з позиції...
Лекции Основы Медицинских Знаний 2011 թ
16 хорошо освещенных лекций помогут студентам не медицинских ВУЗов подготовиться к экзамену. 1. Болезнь и здоровье. 2. Экология и здоровье. 3. Здоровье и наследственность. 4. Репродуктивное здоровье. 5. Психическое здоровье. 6. Социальное здоровье и организация здравоохранения. 7. Здоровый образ жизни. 8. Вредные привычки. 9. Терминальные состояния. Реанимация. 10. Повреждения. 11. Первая помощь при повреждениях. 12. Неотложные состояния. Первая помощь. 13. Основы микробиологии, иммунологии и эпидемиологии. 14. Лекарственная терапия. 15. Основные инфекционные заболевания. 16. Методы исследования и ухода за больными.
Лекции Лекции по валеологии 2011 թ
Валеология как наука. Понятие о физическом здоровье. Понятие о психическом и социальном здоровье. Влияние окружающей среды и наследственности на здоровье человека
Просмотреть все учебники дисциплины: Валеология
Интенсивная терапия, анестезиология и реанимация, первая помощь
Лекция Burns, frostbites, էլեկտրական վնասվածք 2012 թ
Ожоговая болезнь Эпидемиология Патофизиология местного поражения Классификация ожогов Патогенез ожогового шока Клиника ожогового шока Первая помощь при ожогах Патогенез и клиника ожоговой токсемии и септикотоксемии Лечение ожоговой болезни Электротравма. Պաթոգենեզ: Клиника Первая помощь при электротравме Отморожения Периоды и степени отморожения Первая помощь и лечение Осложнения отморожений Химические ожоги
Вяткина П. Полный медицинский справочник фельдшера. Часть I 2012 թ
Это дополненный и актуализированный справочник, содержащий все необходимые для фельдшера сведения. Наглядно описаны медицинские процедуры, с которыми приходится сталкиваться практикующему фельдшеру в работе "Скорой медицинской помощи", на фельдшерско-акушерском пункте, в клинико-диагностической лаборатории, и даны подробные рекомендации по их проведению. Приведена полная информация по вопросам неотложной помощи и диагностики важнейших симптомов и синдромов. Представлены данные по ведущим клиническим, биохимическим, иммунологическим и др. методам, используемым в работе фельдшера-лаборанта. Описана тактика поведения фельдшера в структуре работы "Скорой помощи" при чрезвычайных ситуациях.Перед вами дополненный и актуализированный справочник, содержащий все необходимые для фельдшера сведения. Наглядно описаны медицинские процедуры, с которыми приходится сталкиваться практикующему фельдшеру в работе «Скорой медицинской помощи», на фельдшерско-акушерском пункте, в клинико-диагностической лаборатории, и даны подробные рекомендации по их проведению. Приведена полная информация по вопросам неотложной помощи и диагностики важнейших симптомов и синдромов. Представлены данные по ведущим клиническим, биохимическим, иммунологическим и др. методам, используемым в работе фельдшера-лаборанта. Описана тактика поведения фельдшера в структуре работы «Скорой помощи» при чрезвычайных ситуациях.
Вяткина П. Полный медицинский справочник фельдшера. Часть II 2012 թ
Это дополненный и актуализированный справочник, содержащий все необходимые для фельдшера сведения. Наглядно описаны медицинские процедуры, с которыми приходится сталкиваться практикующему фельдшеру в работе "Скорой медицинской помощи", на фельдшерско-акушерском пункте, в клинико-диагностической лаборатории, и даны подробные рекомендации по их проведению. Приведена полная информация по вопросам неотложной помощи и диагностики важнейших симптомов и синдромов. Представлены данные по ведущим клиническим, биохимическим, иммунологическим и др. методам, используемым в работе фельдшера-лаборанта. Описана тактика поведения фельдшера в структуре работы "Скорой помощи" при чрезвычайных ситуациях. Перед вами дополненный и актуализированный справочник, содержащий все необходимые для фельдшера сведения. Наглядно описаны медицинские процедуры, с которыми приходится сталкиваться практикующему фельдшеру в работе «Скорой медицинской помощи», на фельдшерско-акушерском пункте, в клинико-диагностической лаборатории, и даны подробные рекомендации по их проведению. Приведена полная информация по вопросам неотложной помощи и диагностики важнейших симптомов и синдромов. Представлены данные по ведущим клиническим, биохимическим, иммунологическим и др. методам, используемым в работе фельдшера-лаборанта. Описана тактика поведения фельдшера в структуре работы «Скорой помощи» при чрезвычайных ситуациях.
Вяткина П. Полный медицинский справочник фельдшера. Часть III 2012 թ
Это дополненный и актуализированный справочник, содержащий все необходимые для фельдшера сведения. Наглядно описаны медицинские процедуры, с которыми приходится сталкиваться практикующему фельдшеру в работе "Скорой медицинской помощи", на фельдшерско-акушерском пункте, в клинико-диагностической лаборатории, и даны подробные рекомендации по их проведению. Приведена полная информация по вопросам неотложной помощи и диагностики важнейших симптомов и синдромов. Представлены данные по ведущим клиническим, биохимическим, иммунологическим и др. методам, используемым в работе фельдшера-лаборанта. Описана тактика поведения фельдшера в структуре работы "Скорой помощи" при чрезвычайных ситуациях. Перед вами дополненный и актуализированный справочник, содержащий все необходимые для фельдшера сведения. Наглядно описаны медицинские процедуры, с которыми приходится сталкиваться практикующему фельдшеру в работе «Скорой медицинской помощи», на фельдшерско-акушерском пункте, в клинико-диагностической лаборатории, и даны подробные рекомендации по их проведению. Приведена полная информация по вопросам неотложной помощи и диагностики важнейших симптомов и синдромов. Представлены данные по ведущим клиническим, биохимическим, иммунологическим и др. методам, используемым в работе фельдшера-лаборанта. Описана тактика поведения фельдшера в структуре работы «Скорой помощи» при чрезвычайных ситуациях.
Лекции Основы реаниматологии 2011 թ
Лекции для акушеров и фельдшеров (для мед. училищ и мед. колледжей). Лекция 1 Терминальные состояния. Сердечно-легочная и церебральная реанимация. Лекция 2 Реанимация и ИТ при острой сердечно-сосудистой недостаточности. Лекция 3 Реанимация и интенсивная терапия при острой дыхательной недостаточности. Лекция 4 Реанимация и интенсивная терапия при шоке. Лекция 5 Реанимация и интенсивная терапия при коме. Лекция 6 Реанимация и интенсивная терапия при острых экзогенных отравлениях. Лекция 7 (для фельдшеров) Реанимация и интенсивная терапия при неблагоприятных воздействиях факторов окружающей среды. Лекция 8 (для фельдшеров) Реанимация и интенсивная терапия при акушерской патологии. Лекция 9 Понятие об анестезиологии и реаниматологии. Виды общей анестезии. Местная анестезия.
Просмотреть все учебники дисциплины: Интенсивная терапия, анестезиология и реанимация, первая помощь
Гигиена и санэпидконтроль
Карташева Н. В., Климович С. В. Тестовые задания по общей гигиене: «гигиена детей и подростков», «гигиена труда», «гигиена питания» 2012 թ
Учебно-методическое пособие представляет тестовые задания с ответами по общей гигиене по разделам: «Гигиена детей и подростков», «Гигиена труда», «Гигиена питания». Цель — способствовать лучшему усвоению студентами знаний и умений по данным разделам профилактической медицины, повышению качества учебного процесса и подготовки студентов к экзаменам. Предназначено для студентов 2-3 курсов лечебного и медико-диагностического факультетов медицинских вузов.
Шпаргалка Шпоры по гигиене 2011 թ
Рассмотренные вопросы: Понятие о гигиене как науке. Методы гигиенических исследований. История гигиены. Роль отечественных ученых в развитии гигиенической науки Значение воздуха для человека. Представления об атмосфере. Состав воздуха. Нормативные требования к воздушной среде учебных помещений Температура и влажность воздуха. Контроль за данными показателями в учебных и спортивных помещениях Атмосферное давление и движение воздуха, контроль за данными показателями в учебных и спортивных помещениях. Ионизация воздуха. Факторы загрязнения воздуха, влияние их на организм человека. Понятие о климате и погоде, их классификация и характеристика. Акклиматизация спортсменов Физические свойства воды (температура, прозрачность, цвет, вкус, запах) и влияние этих свойств на здоровье человека. Химический состав воды. Загрязнение воды: физическое, химическое, бактериологическое. Способность водоисточников к самоочищению Водоснабжение местное и центральное. Санитарная охрана водоисточников. Очистка и обеззараживание воды Гигиенические требования к питьевой воде, к воде бассейна. Охрана водных ресурсов. И т.д.
Реферат Гигиена труда в химико-фармацевтической промышленности 2011 թ
Гигиена труда в химико-фармацевтической промышленности Гигиеническая характеристика основных технологических процессов Подготовительные операции. Собственно процессы получения лекарственных веществ. Заключительные операции. Общая характеристика промышленных факторов, определяющих условия труда в производстве лекарств Химический фактор. Пыль Микроклимат. Шум Гигиена труда в производстве антибиотиков Основная технологическая схема вьщеления и очистки антибиотиков Гигиеническая характеристика условий труда и состояние здоровья работающих в производстве антибиотиков Гигиена труда в производстве галеновых препаратов и готовых лекарственных форм Гигиеническая характеристика условий труда при изготовлении фитопрепаратов Гигиеническая характеристика условий труда в производстве лекарств в ампулах Гигиеническая характеристика условий труда при изготовлении таблеток Генетическая характеристика условий труда в производстве драже Заключение Список литературы
Реферат Гигиена и её основные задачи 2011 թ
Гигиена и её основные задачи, Личная гигиена, Гигиена питания, Гигиена здоровья, Гигиена одежды и обуви, Методика чистки зубов
В.П. Кляуззе Курс лекций «Санитария и гигиена труда» 2011 թ
Предмет и содержание санитарии и гигиены труда Становление и развитие санитарии и гигиены труда Основы физиологии труда Нормативно-правовое регулирование вопросов санитарии и гигиены труда Вредные и опасные факторы производственной среды. Заболеваемость на производстве Гигиенические требования к устройству и содержанию промышленных предприятий
Просмотреть все учебники дисциплины: Гигиена и санэпидконтроль
Սրտաբանություն
Реферат Современные принципы лечения ишемической болезни сердца 2012 թ
Введение Ишемическая болезнь сердца. Классификация ишемической болезни сердца Современные принципы лечения ишемической болезни сердца Заключение Список используемой литературы
Методические рекомендации Алгоритм диагностики и лечения аритмий на догоспитальном этапе 2011 թ
Сулимов В. А. В методичке коротко и ясно изложены основные принципы дифференциальной диагностики. алгоритмы диагностики. лечения, тактики ведения и госпитализации основных видов аритмии. часто встречающихся в клинической практике.
Лекция Инфекционный эндокардит 2011 թ
Этиология и патогенез ИЭ, клиническая классификация ИЭ, клиника и диагностика ИЭ, осложнения и исходы ИЭ, лечение и профилактика ИЭ.
Ф.И.Белялов Аритмии сердца: монография 2011 թ
В монографии рассматриваются практические вопросы диагностики и лечения нарушений сердечного ритма и проводимости. Основу книги составляют современные рекомендации кардиологических обществ, результаты рандомизированных контролируемых исследований антиаритмических препаратов. Книга рассчитана на кардиологов и терапевтов.
Бабунц И.В., Мираджанян Э.М., Машаех Ю.А. Азбука анализа вариабельности сердечного ритма 2011 թ
В книге даны механизмы регуляции сердечного ритма, методы анализа вариабельности сердечного ритма, функциональные пробы с протоколами, педиатрические аспекты.
Просмотреть все учебники дисциплины: Кардиология
Ветеринария
Жуленко В.Н., Рабинович М.И., Таланов Г.А. Ветеринарная токсикология 2011 թ
Ветеринарная токсикология — наука, изучающая свойства ядовитых (неприемлемых для организма) веществ; их действие на организм сельскохозяйственных и диких промысловых животных, в том числе птиц, рыб, пчел; пути превращения яда в организме; накопление в органах и тканях животных; выделение с молоком и яйцами. В задачу ветеринарной токсикологии также входят разработка методов диагностики, профилактики и лечения отравлений животных; установление максимально допустимых уровней остаточных количеств (МДУ) пестицидов и других токсических веществ в кормах и продуктах питания и методов их анализа и проведение на этом основании ветеринарно-санитарной оценки продуктов животноводства, кормов.
Шпаргалка Ветеринарная генетика 2011 թ
ТюмГСХА, специальность 600 - ветеринария, 1й курс- 2й семестр Предмет и методы генетики Виды изменчивости.Виды наследственности.Клетка как генетическая система.Роль ядра и других органелл в прередаче, сохранения и реализации наследственной информации Морфологическое строение и химический состав хромосом.Кариотип и его видовые ообенности.Роль генотипа и условий среды в формировании фенотипа Митоз.Мейоз.Гаметогенез. Оогенез.Особенности гаметогенеза самцов и самок.Полиплоидия и ее значения.Паталогии мейоза и митоза и ее значения Оплодотворение.моно ди и полигибридное скрешивание.сущность законов единообразия и расщепления.Экспериментальный метод и законы наследования Менделя Множественный аллелизм.Правило частоты гамет и его знаечние.Виды доминирования.Анализирующее скрещивание.Полигибридное скрещивание Плейотропное действие генов.Виды взаимодействия неаллельных генов.Эпистаз.Полимирия.Летальные гены.Генетический анализ полного сцепления Сцепленное наследование признаков.Особенности наследования признаком при неполном и полном сцелении.хромосомная теория наследственности Генетическое док-во кроссинговера.Кроссинговер.Картирование хромосом.Типы определения пола.Кариотипы мужского и женского пола у разных видов животных Гомо и гетерогаметный пол.Опыты п регулированию соотношению пролов.Наследование признаков огран. Полом.Наследование признаков сцепленных с полом Наследование признако.Практическое использование наследования признаков.Нуклеиновые кислоты, доказательства их роли в наслндственности Виды ДНК и РНК.Комплементарность.Строение ДНК.Репликация ДНК.Генетический код и его свойства.Синтез белка.Транскрипция.Трансляция роль рнк и в синтезе белка.Перенос генетического материала из одной клетки в другие.Трансформация.Трансдукция.Конъюгация у бактерий Использование процесса конъюгации.Мутационная измечивость.Геномные мутации.Хромосомные мутации.Структурные гены и гены регуляции Регуляция действий генов.Оперон.Лизогения и лизогенное состояние клеток.Обмен генетической информацией у прокариот Строение бактерий и вирусов.Понятие о профаге и лизогении у бактерий.Анеуплоидия.Транслокации.Гетероплоидия.Генетические анамалии у с. х. животных Типы наследственных аномалий.Понятие о популяции и чистой линии.Характеристика ген. Структуры популяции.Формула и закон Харди – Вайнберга Практическое значение закона.Генная инженерия.Практическое использование групп крови и полиморфных систем в животноводстве Генетический груз популяций.Методы получения трансгенных животных
Курсовая работа Гастриты и лечение гастритов у собак 2010 թ
В настоящее время гастрит является серьезной проблемой животноводства, связанной с появлением большого числа магазинных кормов, которые не всегда являются оптимальным питанием для животного. Поэтому целью настоящей работы является лечение собаки с диагнозом: хронический гастрит.
Колесниченко И.С. История ветеринарии 2010 թ
Содержание: Зарождение ветеринарии. Зарождение ветеринарии в России. Ветеринария в античном мире. Ветеринария в эпохи Средневековья и Возрождения (V-XVII века). Ветеринария России до XVIII века. Ветеринария дворянской России (XVIII век). Ветеринария периода формирования предкапиталистических отношений в России (1800 – 1860 гг. ). Ветеринария периода становления капитализма в России (от 60-х годов XIX века до 1917 года). Ветеринария в годы Советской власти в России. Из истории государственной ветеринарной службы Московской области. Из истории развития отечественного военного ветеринарного образования. Библиография.
Реферат Мочекаменная болезнь кошек 2010 թ
Мочекаменная болезнь Симптомы Этиопатогенез Гиперкальциурия Биллирубиновая кристаллурия Диагностика Ультразвуковая диагностика Мочевой пузырь Мочеточники Почки Анализ мочи Цистоцентез Уретральная кататеризация
Просмотреть все учебники дисциплины: Ветеринария
Вирусология
Реферат Общие представление о вирусах 2010 թ
Открытие. Свойства. Жизненный цикл бактериофага. Жизненные циклы вирусов. Эволюционное происхождение вирусов. Вирусы как возбудители заболеваний. Способы передачи вирусных болезней.
Реферат Некоторые аспекты химии вирусов. 2010 թ
В реферате данны общие сведения о химии вирусов,: белках, углеводах, ферментах, ДНК и РНК. Представлен список наиболее известных вирусных заболеваний.
Реферат Վիրուսներ: Особенности онтогенеза и цикла воспроизведения ДНК и РНК-содержащих вирусов. 2008 թ
ԴՆԹ-ի եւ ՌՆԹ-ի պարունակող վիրուսների վերարտադրության ինտոգենիայի եւ ցիկլի առանձնահատկությունները: Վիրուսները, դրանց կառուցվածքի եւ կենսագործունեության առանձնահատկությունները: Դասակարգում: отличия, строения, значение.
Ն.Ա. Новикова ХРАНЕНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ ГЕНЕТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ВИРУСОВ 2007 թ
В пособии изложены современные знания о структурной и молекулярной организации геномов вирусов и способах реализации заложенной генетической информации. Особое внимание уделено рассмотрению вопросов обмена генетической информацией как основ эволюции вирусов. Пособие предназначено для повышения квалификации преподавателей биологических факультетов классических университетов, научных сотрудников, студентов, магистров и аспирантов, изучающих молекулярную биологию и вирусологию.
И.В. Домарадский Основы вирусологии для экологов 2007 թ
В книге сделана попытка изложить главные аспекты вирусологии. Рассмотре ны основные вопросы биологии вирусов, а также взаимоотношений их с пред ставителями пяти царств живой материи. Книга снабжена кратким глоссарием.

Книга рассчитана на специалистов разных профилей, интересующихся проб

лемами экологии
Просмотреть все учебники дисциплины: Вирусология
Внутренние болезни
Визер В.А. Лекции по терапии 2011 թ
Թեմայի շուրջ գրեթե ամբողջությամբ լուսաբանվում են հիվանդանոցային թերապիայի ընթացքում ախտորոշման, բուժման, ներկայացման, կարճատեւ եւ մատչելիության հարցերում: Аллергические заболевания легких Болезни суставов
Болезнь Рейтера Болезнь Шегрена Бронхиальная астма Бронхоэктатическая болезнь Гипертоническая болезнь Гломерулонефрsafasdит Грыжи пищевода Деструктивные заболевания легких Дифузные заболевания соединительной ткани И Б С Колит Легочная гипертензия Мочекаменная болезнь Некоронарогенные заболевания сердца Неспецифический язвенный колит Опухоли кишечника Остеохондроз Пиелонефрит Плеврит Пневмонии
шпаргалка Пропедевтика внутренних болезней, внутренние болезни с военно-полевой терапией 2011 թ
Отечественная школа терапевтов (М. Я. Мудров, Г. А. Захарьин, С. П. Боткин), Сибирская школа терапевтов (М. Г. Курлов, Б. М. Шершевский, Д. Д. Яблоков). Клиническое мышление, определение, специфика. Стиль клинического мышления и его изменения на разных этапах развития научной медицины. Индукция, дедукция. Различные уровни обобщения в диагностике. Клинические примеры. Симптомы, синдромы, диагноз. Определение понятий, их три основных свойства. История болезни, структура. Методология клинического диагноза. Диагностическая гипотеза, определение, ее свойства, проверка гипотез. Структура клинического диагноза – отражение истории диагностики. Прямой клинический диагноз. Определение, этапы постановки прямого клинического диагноза (клинический пример). Дифференциальный диагноз (определение). Методика постановки дифференциального диагноза (5 фаз) (клинический пример). Расспрос при заболеваниях системы дыхания. Жалобы, их детализация, механизм, диагностическое значение. Осмотр грудной клетки. Патологические формы. Определение дыхательной экскурсии грудной клетки. Пальпация грудной клетки, определение голосового дрожания. Диагностическое значение. Сравнительная перкуссия легких. Методика. Патологические изменения перкуторного звука над легкими. Диагностическое значение. Топографическая перкуссия легких. Методика. Ширина полей Кренига. Высота верхушек легких. Нижний край легких, его подвижность. Диагностическое значение. Везикулярное дыхание (характеристика), механизм, физиологические и патологические варианты везикулярного дыхания, диагностическое значение. Бронхиальное дыхание, его характеристика, разновидности, механизм образования. Диагностическое значение. Побочные дыхательные шумы. Сухие: низкие и высокие хрипы. Պլեուայի շփման աղաղակը: Механизм образования, отличие от других дыхательных шумов. Диагностическое значение. Побочные дыхательные шумы: влажные хрипы звонкие, незвонкие, мелко-, средне-, крупнопузырчатые. Crepitation. Механизм образования. Диагностическое значение. Определение ЖЕЛ, легочных объемов (ДО, РОвд, РОвыд, ООЛ), ФЖЕЛ-1 сек., МВЛ, показателей петли «поток-объем», растяжимости легких, бронхиального сопротивления. Диагностическое значение. Расспрос больных при заболеваниях сердечно-сосудистой системы. Жалобы (8 основных), их детализация, механизм. Диагностическое значение. Осмотр и пальпация области сердца. Исследование верхушечного толчка, механизм образования, его свойства в норме и при патологии. Толчок правого желудочка, механизм образования, диагностическое значение. Границы относительной и абсолютной тупости сердца. Техника определения. Диагностическое значение. Размеры сердца. Длинник, поперечник сердца, ширина сосудистого пучка в норме и при патологии. Диагностическое значение. Тоны сердца. Механизм тонов сердца (I, II, III, IV, V). Теория гидравлического удара (Ю. Д. Сафонов). Факторы, определяющие силу тонов сердца. Тоны сердца (характеристика I, II тонов, место выслушивания). Правила аускультации. Проекция клапанов сердца на грудную клетку. Точки выслушивания клапанов сердца. Физиологические изменения тонов сердца. Диагностическое значение. Սրտի աղմուկներ: Դասակարգում: Интракардиальные шумы. Механизм образования, свойства (7 свойств). Диагностическое значение. Осмотр и пальпация периферических сосудов. Исследование артериального пульса. Свойства пульса (7 основных свойств). Исследование периферических сосудов. Свойства артериального пульса при патологии (изменение ритма, частоты, наполнения, напряжения, формы волны, свойств сосудистой стенки сосуда). Артериальное давление. Методика определения (Н. С. Коротков). Артериальное давление в норме и при патологии. Диагностическое значение. Методы исследования состояния сердечно-сосудистой системы. Определение минутного объема сердца. Сердечный индекс. Фракция выброса. Масса циркулирующей крови. Гематокрит. Диагностическое значение. Экстрасистолия. Механизм, семиология. Субъективные, объективные и электрокардиографические признаки. Принципы лечения. Пароксизмальная тахикардия. Механизм, семиология. Субъективные, объективные и электрокардиографические признаки. Неотложная помощь. ЭКГ-диагностика ишемии миокарда, ишемического повреждения, инфаркта миокарда. Принципы лечения. Атриовентрикулярная блокада, степени. Полная атриовентрикулярная блокада. Механизм, семиология. Субъективные, объективные и электрокардиографические признаки. Принципы лечения. Мерцательная аритмия (фибрилляция предсердий). Механизм, этиология, клинические и ЭКГ-признаки. Принципы лечения. Расспрос больных с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Принципы глубокой скользящей, топографической методической пальпации органов живота по В. П. Образцову, Н. Д. Стражеско. Пальпация кишечника, свойства (7 свойств), диагностическое значение. Осмотр живота, пальпация, перкуссия желудка, патологические симптомы. Диагностическое значение. Методы исследования функционального состояния желудка. Основные показатели. Диагностическое значение. Копрологические исследования. Синдромы при заболеваниях кишечника: мальабсорбции, бродильной и гнилостной диспепсии. Расспрос больных с заболеваниями печени и желчевыводящих путей (4 группы жалоб). Осмотр больного. Перкуссия, пальпация печени. Симптомы, их механизм и диагностическое значение. Инструментальные и лабораторные методы исследования печени и желчевыводящих путей. Диагностическое значение. Сывороточно-биохимические печеночные синдромы. Синдром портальной гипертензии. Сущность, семиология. Субъективные, объективные и параклинические симптомы. Обтурационная, печеночная и гемолитическая желтухи. Сущность, семиология, субъективные, объективные и параклинические симптомы. Расспрос, объективные исследования, лабораторные и инструментальные методы исследования при заболеваниях поджелудочной железы. Расспрос, осмотр больных с заболеванием почек и мочевыводящих путей. Пальпация почек. Симптом Пастернацкого. Диагностическое значение. Инструментальные и лабораторные методы исследования системы мочеотделения. Диагностическое значение. Синдромы острой и хронической почечной недостаточности. Семиология. Կլինիկա: Лабораторная и инструментальная диагностика. Принципы лечения. Синдром печеночной недостаточности. Печеночная кома. Семиология. Կլինիկա: Лабораторная и инструментальная диагностика. Принципы лечения. Расспрос, осмотр больных при заболеваниях эндокринной системы. Основные лабораторные и инструментальные методы исследования при заболеваниях эндокринной системы. Диагностическое значение. Расспрос, осмотр, пальпация при заболеваниях системы крови. Исследование селезенки, диагностическое значение. Принципы ранней диагностики заболеваний крови. Острые пневмонии. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, принципы лечения. Легочные нагноения. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, принципы лечения. Плевриты. Сухой. Экссудативный. Этиология, клиника, диагностика, принципы лечения. Бронхиальная астма. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, принципы лечения. Սուր բրոնխիտ: Этиология, патогенез, клиника, диагностика, принципы лечения. Քրոնիկ բրոնխիտ: Этиология, патогенез, клиника, диагностика, принципы лечения. Эмфизема легких. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, принципы лечения. Легочное сердце. Этиология, патогенез острого и подострого, хронического легочного сердца, клиника, диагностика, принципы лечения. Классификация недостаточности внешнего дыхания (формы, виды, стадии или функциональные классы). Гипертоническая болезнь. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, принципы лечения. Вторичная профилактика. Симптоматические гипертензии. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, принципы лечения. Недостаточность митрального клапана. Этиология, гемодинамика, этапы компенсации, клиника, принципы лечения. Митральный стеноз. Этиология, гемодинамика, этапы компенсации, клиника, принципы лечения. Аортальная недостаточность. Этиология, гемодинамика, этапы компенсации, клиника, принципы лечения. Аортальный стеноз. Этиология, гемодинамика, клинические симптомы, принципы лечения. Инфекционный эндокардит. Этиология, патогенез, клиника, принципы лечения. Миокардит. Этиология, патогенез, клиника, принципы лечения. Ишемическая болезнь сердца. Դասակարգում: Стенокардия. Ախտորոշում: Принципы лечения. Профилактика ишемической болезни сердца. Ишемическая болезнь сердца. Инфаркт миокарда. Классификация, диагностика, принципы лечения. Сердечная недостаточность. Семиология. Классификация, клинические симптомы, принципы лечения. Язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки. Этиология, патогенез, клинические симптомы, принципы лечения, профилактика. Хронические гастриты. Этиология, патогенез, клинические симптомы, диагностика, принципы лечения. Хронические энтериты и колиты. Этиология, патогенез, клиника, принципы лечения. Циррозы печени. Этиология, патогенез, клинические симптомы, диагностика, принципы лечения, профилактика. Печеночная недостаточность. Описторхоз. Патогенез, клинические симптомы, диагностика, лечение, профилактика. Хронический панкреатит. Этиология, патогенез, клиника, принципы лечения. Хронические гепатиты. Этиология, патогенез, клинические симптомы, диагностика, принципы лечения, профилактика. Хроническая почечная недостаточность. Семиология. Клинические и лабораторные симптомы, принципы лечения. Острый диффузный гломерулонефрит. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, принципы лечения. Хронический гломерулонефрит. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, принципы лечения. Анемии. Դասակարգում: Железодефицитные анемии. Этиология, клиническая картина, принципы лечения, профилактика. В12-дефецитная анемия. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, принципы лечения, профилактика. Острые лейкозы. Классификация, клинические проявления, гематологическая картина. Диагностика, принципы лечения. Хронические лейкозы. Դասակարգում: Хронический миелолейкоз. Этиология, клиника, диагностика, принципы лечения. Геморрагические диатезы. Դասակարգում: Гемофилия, тромбоцитопения, геморрагические васкулиты. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, принципы лечения. Диффузные заболевания соединительной ткани. Դասակարգում: Этиология, патогенез. Системная красная волчанка. Клиника, диагностика, принципы лечения. Ревматизм. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, принципы лечения, профилактика. Ревматоидный артрит. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, принципы лечения. Диффузный токсический зоб. Этиология, клиника, диагностика, принципы лечения. Շաքարախտ. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, принципы лечения. Подагра. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, принципы лечения. Организация оказания медицинской помощи больным и пораженным в военное время. Острая лучевая болезнь. Классификация, клиника, диагностика, объем помощи на этапах медицинской эвакуации. Заболевания внутренних органов у раненых. Диагностика и принципы лечения на этапах медицинской эвакуации. Заболевания легких, вызванные действием пылевого фактора и действием химических факторов. Патогенез, клиника, принципы лечения и профилактика. Клиника токсического отека легких, принципы лечения. Заболевания, вызванные действием физических факторов: вибрацией, СВЧ-ЭМ полем, электрическим полем, акустическим шумом. Պաթոգենեզ: Կլինիկա: Բուժում: Կանխարգելում:
Ситуационные задачи Ситуационные задачи по терапии 2011 թ
Ситуационные задачи по терапии для определение знания студентов. К каждой задаче есть Эталон ответов к ситуационной задаче .
Шпаргалка Задачи для госэкзамена 2011 (Кафедра скорой медицинской помощи МГМСУ.) 2011 թ
Отсутствие лабораторных и инструментальных методов обследования на догоспитальном этапе оказания скорой и неотложной медицинской помощи обязывает врача свободно владеть приемами пропедевтики и сбора анамнеза (другого-то ничего нет). Поэтому мы уделяем большое значение описательной части подобного рода задач, т. е. некоторые задачи объемны по содержанию.
История болезни Цирроз печени алкогольной этиологии.Умеренно активный. В стадии декомпенсации. Класс С По Чайлд-Пью. Синдром портальной гипертензии, асцит. Желтуха. Բջջային բջիջների անբավարարություն 2011 թ
РГМУ им. Н. И. Пирогова. 3 курс. 2 семестр. История болезни сдана на 5.
Просмотреть все учебники дисциплины: Внутренние болезни
Акушерство и гинекология
Шпаргалка Մանկաբարձություն եւ գինեկոլոգիա 2012 թ
Анатомия женских половых органов. Физиология женской половой системы. Анатомия женского таза. Оплодотворение и развитие плодного яйца. Изменения в организме женщины во время беременности. Диагностика беременности. Признаки зрелости плода, размеры головки и туловища зрелого плода. Обследование роженицы. Физиологические роды. Биомеханизм родов при переднем виде затылочного предлежания. Семь основных движений плода в родах. Обезболивание родов. Ведение второго периода родов. Ведение третьего периода родов. Роды при тазовых предлежаниях плода……..
Лекция Планирование семьи 2011 թ
Планирование семьи. Аборт. Контрацепция. Барьерные методы контрацепции. Ритмический метод контрацепции. Внутриматочная контрацепция. Оральные контрацептивы – современный подход. Инъекционные (пролонгированные) контрацептивы. Подкожные импланты как метод контрацепции. Принципы подбора орального контрацептива. .Добровольная хирургическая стерилизация. Контрацепция – принципы выбора
Лекция Гигиена женщины в различные периоды её жизни 2011 թ
Гигиена девочки грудного возраста. Гигиена девочки дошкольного возраста. Гигиена девочки школьного возраста. Гигиена девушки в период полового созревания. Гигиена женщины в период половой зрелости. Гигиена женщины во время беременности, родов и в послеродовый период. Гигиена женщины в переходной климактерический период и в пожилом возрасте.
Лекция Аномалии родовой деятельности 2011 թ
Кафедральная лекция. Классификация аномалий родовой деятельности. Патологический прелиминарный период. Աշխատանքի անբավարարությունը. Առաջնային (կինը աշխատանքի է անցնում աշխատանքի ծանրության հետ, որը տեւում է բոլոր ծնունդների դեպքում) երկրորդական (ակտիվ աշխատանքի շրջանից հետո արգանդը դատապարտում է) Ծայրահեղ աշխատանքը: Дискоординированная родовая деятельность. Общая дискоординация Гипертонус нижнего сегмента Тетанус матки ( общий повышенный тонус матки) Циркулярная гистоция шейки матки Патологический прелиминарный период. Բուժում:
Лекции Գինեկոլոգիա: Краткие лекции для сдачи экзамена 2011 թ
Конспект лекций для сдачи экзамена по гинекологии. Подходит для студентов медицинских колледжей, 4 курс. Редактирование проведено совместно с преподавателем акушерства и гинекологии.
Просмотреть все учебники дисциплины: Акушерство и гинекология
"MedguideBook" բժշկական պորտալ © 2014-2016
info@medicine-guidebook.com